דוחות כספיים

ניתן למצוא מידע נוסף על קבצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לקבצי האקסל מטה.