עיקרי מדיניות הבנק לעניין מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי

בהתאם להערכת הסיכונים שנערכה, ואישור פרטני שניתן לבנק ירושלים מבנק ישראל, הבנק קבע מדיניות ונהלים למתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי כדלהלן:

קבלת כספים לחשבונות בנק המתנהלים בבנק ירושלים אשר מקורם בפעילות במטבעות וירטואליים:
בהתאם למדיניות הבנק, הבנק לא יספק ללקוחותיו שירותי תשלום ככל שמקור הפעילות קשור במטבע וירטואלי כלשהו.

העברת כספים מחשבונות המתנהלים בבנק ירושלים לטובת פעילות במטבע וירטואלי:
הבנק לא ימנע מלקוחותיו להעביר כספים מחשבונם לחשבונות של נותני שירות במטבע וירטואלי, אולם מובהר כי בהתאם למדיניות לעיל, הבנק לא יאפשר לקבל חזרה את התמורה ממימוש עתידי של המטבעות הווירטואליים שנקנו עם הכספים בחזרה לחשבון המתנהל בבנק. בקשת הלקוח לזיכוי חשבונו בכספים כאמור תסורב.

 

אין באמור להוות ייעוץ ביחס לכדאיות ביצוע פעולה כלשהי במטבעות וירטואליים.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות