אחריות תאגידית

ESG - Environment, Social, Governance 

בנק ירושלים פועל לאור ערכי האחריות התאגידית ומשלב אותם כנדבכים משמעותיים בעשייתו, מתוך רצון ליצור אימפקט משמעותי בסביבה ובקהילה. אנו בונים תשתית רחבה ויציבה לניהול מדיניות ה- ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי) בשקיפות ובאחריות.

אנו מאמינים כי הצלחה עסקית הולכת יד ביד עם שיקולים חברתיים-סביבתיים, ולכן האחריות התאגידית מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית שלנו. האחריות התאגידית מקיפה את כל תחומי הפעילות של הבנק, וגם מתבטאת בערכים המנחים את הבנק כמו אתיקה, שקיפות, הוגנות, מתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות ותרומה לקהילה.

הדבקות בעקרונות אלו ויישומם היומיומי במסגרת מגוון יוזמות ופעילויות, מובילים ליצירת ערך משמעותי עבור הלקוחות, בעלי העניין, הסביבה והקהילה.

במהלך השנים האחרונות המשכנו להרחיב ולהעמיק את שילוב תפיסת ה-ESG בפעילות הבנק, הרחבנו את העשייה לקידום ערכי ESG בעלי אימפקט משמעותי על החברה והסביבה בישראל, כללנו התייחסות להיבטים של סיכוני אקלים, התחייבות להימנע ממימון פרויקטים שעשויים לחשוף את הבנק לסיכון סביבתי וקידום פעילויות מגוונות לצמצום השפעה שלילית על הסביבה כגון הפחתה בצריכת הנייר, החשמל והמים בכל אתרי הבנק.

דוח סביבה, חברה וממשל תאגידי של בבנק ירושלים מדווח בהתאם לכללי התקן הבינלאומי המוביל לדיווחי אחריות תאגידית וקיימות, GRI Standards של ארגון ה-GRI (Global Reporting Initiative), ברמת דיווח מקיפה (Comprehensive) וכן, בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים החלה על כלל התאגידים הבנקאיים בישראל, ומחייבת תאגידים בנקאיים לדווח על תחומי חברה, סביבה וממשל תאגידי המוצאים ביטוי בפעילות והתנהלות הבנק. 

אנו מכירים בחשיבות השמירה על איכות הסביבה ושואפים ליעילות ושימוש זהיר במשאבי הטבע בהתנהלותנו היומיומית, במטרה לצמצם השפעות מזיקות, לרבות תופעת שינוי האקלים, המסכנות את איכות החיים. בנוסף, אחריות לסביבה, ובכלל זה חיסכון ושימוש נכון באנרגיה והימנעות משימוש בחומרים מזיקים, תורמת ליצירת ערך כלכלי לארגון.

 • כ–16% ירידה בצריכת מים
 • כ–52% ירידה בסך פסולת הנייר
 • 58% מצי הרכב של הבנק הם רכבים היברידיים
 • הבנק נמנע ממתן אשראי בענפים המועדים לזיהום הסביבה
 • 55% מכלל פרויקטי הליווי בבנק הינם פרויקטי התחדשות עירונית

אנו שואפים לגיוון לקוחותינו הקמעונאיים תוך פיתוח התמחות קמעונאית במגזרי אוכלוסייה שונים ומתן יחס ומענה אישי לכל לקוח בהתאם לצרכיו. אנו פונים ללקוחות כלל הבנקים המעוניינים בפתרון משלים ומותאם לצרכיהם הפיננסים ופועלים לפיתוח, קידום והנגשת שירותים ומוצרים פיננסיים למגוון קהלים בעלי יכולות וצרכים שונים במטרה לספק מענה ללקוחות המערכת הבנקאית כולה תוך שקיפות והוגנות.

 • 64% מסניפי הבנק במיקוד במגזר חרדי ומגזר ערבי
 • הבנק מעניק פתרונות פיננסיים ללקוחות כל הבנקים
 • הבנק מציע מסלולי השקעה בריבית האטרקטיבית ביותר במערכת הבנקאית
 • אפשרות פתיחת פיקדונות לכלל הציבור בתהליך אינטרנטי ללא צורך בהגעה לסניף
 • "משכנתא GO" - הגשת בקשה למשכנתא וכן קבלת אישור עקרוני למשכנתא באופן דיגיטלי
 • 79% מכלל מסופי ה-ATM מחוץ לסניפים בכלל המערכת הבנקאית במדינת ישראל

אנו שואפים לשמור על אווירה מלוכדת וקשר אישי עם העובדים שלנו. כל אחת ואחד מעובדי הבנק הוא משמעותי ומייצר ערך לארגון, ויחדיו הם מרכיבים צוות מיומן ובעל ניסיון רב. אנו מייצרים עבור העובדים שלנו סביבת עבודה מכבדת, הוגנת, אחראית, מפתחת, מעצימה ומשמעותית מתוך הכרה בחשיבות המשאב האנושי ותרומת העובדים ליציבותו והתפתחותו של הבנק.

 • 20% מכלל המועסקים בבנק הם עובדים בתת-ייצוג בתעסוקה
 • 58% נשים מכלל המועסקים על ידי הבנק במישרין
 • סביבה תומכת להורים – שעות עבודה מופחתות לאימהות לתינוקות, פעוטות וילדים עד גיל 12-
 • הבנק דורג במקום שני מבין הבנקים בסקר "מדד המעסיקים הטובים בישראל" לשנת 2022
 • הבנק דורג במקום ה-14 בדירוג שירותיים פיננסים "החברות האמינות ביותר בישראל 2023 ,"של גלובס וחברת Statista ,בקטגוריה של שירותים פיננסים, פינטק וביטוח, מבין 150 חברות. הדירוג שיקלל שלושה ממדים: אמון הלקוחות, אמון המשקיעים ואמון העובדים

אנו מחויבים מזה שנים רבות לפעול ולתרום למען הקהילה, בין היתר, באמצעות תרומות לעמותות וארגונים אשר חרטו על דגלם קידום מטרות חברתיות, ובעיקר סיוע לאוכלוסיות מוחלשות ונזקקות. אנו מעודדים התנדבות ומודעות חברתית בקרב העובדים שלנו, המעצימה אותם ומחזקת את תחושת הגאווה והשייכות.

 • 50% גידול בשיעור התרומה לקהילה בהשוואה לשנת 2021
 • במהלך שנת 2022 היתה עליה בשיעור של 130% בשעות התנדבות לעומת שנת 2021

מנהלי ועובדי הבנק מחויבים לפעול בהתאם לקוד האתי, הקובע אמות מידה התנהגותיות בהתאם לערכי הבנק – יושר אישי, הגינות, אמינות, מקצועיות, אחריות ונאמנות לבנק וללקוחותיו. התנהגות אתית אינה תהליך פאסיבי, אלא דורשת קבלת החלטות באופן מודע תוך הפעלת שיקול דעת, באופן העולה בקנה אחד עם הערכים והתרבות של הבנק. בנק ירושלים מייחס חשיבות רבה להתנהלות על פי כללי ממשל תאגידי תקין, שבין היתר מגדירים את מכלול היחסים בין הדירקטוריון לבין ההנהלה, גופי הביקורת והבקרה, ובאים לידי ביטוי באמצעות מבנה ארגוני, הגדרת תחומי אחריות וסמכויות, נהלי עבודה וקווי דיווח ופיקוח.

 • 100% מהעובדים חתומים על הקוד האתי
 • 43% נשים מכלל הדרג הניהולי בבנק
 • עלייה של כ-90% בשעות הכשרה והדרכה בהיבטי שונים לרבות ממשל תאגידי
 • אימוץ מדיניות מגדר בדירקטוריון
 • 1616 שעות הדרכה בנושא אבטחת מידע בשנת 2022

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות