הודעות על שינויים

2022

 • שינוי ריבית זכות בעו"ש

  החל מיום שישי ה-27 באפריל 2022 יחולו שינויים בשיעור ריבית השנתית בגין יתרת זכות בחשבון עובר ושב.

  החל מיום שישי ה-27 באפריל 2022 יחולו שינויים בשיעור ריבית השנתית בגין יתרת זכות בחשבון עובר ושב, כמפורט להלן:

   

  פירוט מרכיבי הריבית

  שיעור השינוי

  שיעור הריבית הנוכחי

  1.

  ריבית זכות בגין יתרת זכות בחשבון עובר ושב*

  0.2%+

  0.375%

         

   

  *הריבית משולמת בגין יתרת זכות לקבוצת הלקוחות בעלי הסדר ריבית זכות בעו"ש, ועד לתקרת יתרה בסך 100 א' ש"ח. הריבית המשולמת בגין יתרת זכות בעו"ש נזקפת בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שקדם לו, ממנה מנוכה מס כנדרש על פי כל דין.

   

  קרא עוד
 • שינויים נוספים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב בש"ח ופירוט מרכיבי העלות

  החל מיום שישי ה- 27 במאי 2022 יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי

  החל מיום שישי ה- 27 במאי 2022 יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי.

  למידע נוסף

  קרא עוד
 • שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב בש"ח ופירוט מרכיבי העלות

  החל מיום שישי ה- 15  באפריל 2022 יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי, כמפורט להלן :   פירוט מרכיבי הריבית שיעור השינוי העלות החדשה המירבית תעריפית מתואמת חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית  1. ריבית בסיסית (ר...

  החל מיום שישי ה- 15  באפריל 2022 יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי, כמפורט להלן :

   

  פירוט מרכיבי הריבית

  שיעור השינוי

  העלות החדשה המירבית

  תעריפית

  מתואמת

  חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית 

  1.

  ריבית בסיסית (ריבית הפריים)

  0.25%

  1.85%

   

  2.

  תוספת סיכון מירבית

   

  6.75%

   

  3.

  שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

   

  8.35%

  8.55%

  4.

  תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

   

  8.75%

   

  5.

  שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה

   

  16.85%

  17.85%

  6.

  עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

   

  פטור

   

  חשבונות עו"ש לפעילות לקוחות עסקיים ולקוחות תושבי חוץ 

  1.

  ריבית בסיסית (ריבית הפריים)

  0.25%

  1.85%

   

  2.

  תוספת סיכון מירבית

   

  6.75%

   

  3.

  שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

   

  8.35%

  8.55%

  4.

  תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

   

  8.75%

   

  5.

  שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה

   

  16.85%

  17.85%

  6.

  עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש)

   

  1.75%

  1.76%

   

  עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש)

   

  פטור מעמלה

  פטור מעמלה

   

  עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

   

  פטור מעמלה

  פטור מעמלה

  7.

  דמי ניהול  קבועים  בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון  מראש)

   

  170 ש"ח

   

   

  בכל ההלוואות השקילות  והאשראי  השקלי לרבות בגין כרטיסי אשראי  והפיקדונות לזמן קצוב בהם הריבית משתנה לפי שיעור ריבית החובה הבסיסית (ריבית הפריים) של בנק ירושלים, שיעור הריבית תעלה ב- 0.25% , החל מיום ששי ה -15 באפריל 2022.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק.

  קרא עוד
 • הודעה על שינוי ריבית זכות בעו"ש

  החל מיום שישי ה-15 באפריל 2022  יחולו שינויים בשיעור ריבית השנתית בגין יתרת זכות בחשבון עובר ושב, כמפורט להלן :   פירוט מרכיבי הריבית שיעור השינוי שיעור הריבית הנוכחי 1. ריבית זכות בגין יתרת זכות בחשבון עובר ושב* 0.125%+ 0.175%...

  החל מיום שישי ה-15 באפריל 2022  יחולו שינויים בשיעור ריבית השנתית בגין יתרת זכות בחשבון עובר ושב, כמפורט להלן :

   

  פירוט מרכיבי הריבית

  שיעור השינוי

  שיעור הריבית הנוכחי

  1.

  ריבית זכות בגין יתרת זכות בחשבון עובר ושב*

  0.125%+

  0.175%

         

   

  * הריבית משולמת בגין יתרת זכות לקבוצת הלקוחות בעלי הסדר ריבית זכות בעו"ש, ועד לתקרת יתרה בסך 100 א' ש"ח. הריבית המשולמת בגין יתרת זכות בעו"ש נזקפת בתחילת כל רבעון בגין הרבעון שקדם לו, ממנה מנוכה מס כנדרש על פי כל דין.

  קרא עוד
 • הודעה ללקוחות על שינויים בתעריפוני העמלות של בנק ירושלים בע"מ

  הרינו להודיעכם, כי החל מתאריך 14/03/2022 יחולו השינויים הבאים:

  הרינו להודיעכם, כי החל מתאריך 14/03/2022 יחולו השינויים הבאים:

  בתעריפון  עסק גדול, כמפורט להלן:

  בפרק 5 מטבע חוץ  - בסעיף 5.3.3 פדיון שיק, יחול שינוי בתעריף העמלה כדלהלן:

  שיעור/סכום מצב חדש (לאחר השינוי) - 0.5% + 5 $  במקום - שיעור/סכום מצב קיים:  0.5% עמלת מינימום 5 $.

  בתעריפון יחיד ועסק קטן, כמפורט להלן:

  בחלק 11 הוצאות צד שלישי – בסעיף (1), יחול שינוי בשם ובתעריף העמלה כדלהלן:

  שם העמלה ישתנה ל - "אגרות רישום שונות" במקום "אגרות רישום". תעריף העמלה ישתנה ל - "לפי חיוב בפועל" במקום - "כפי שיהיו בתוקף במועד הרישום".

  קרא עוד
 • הודעה ללקוחות על שינויים בתעריפוני העמלות של בנק ירושלים בע"מ

  הרינו להודיעכם, כי החל מתאריך 22/02/2022 יחולו השינויים הבאים:

  הרינו להודיעכם, כי החל מתאריך 22/02/2022 יחולו השינויים הבאים:

  בתעריפון יחיד ועסק קטן, כמפורט להלן:

  חלק ומספר הסעיף

  שם השרות

  מחיר

  השינוי

  חלק 7 סחר חוץ

  סחר חוץ

   

  פרק 7 כולו בוטל  ונמחק

  חלק 11 הוצאות צד שלישי

  סעיף (6)

  ביטוח הלוואה לדיור EMI

   

  הסעיף בוטל

  נספח ה' לתעריפון המלא- ביטוח הלוואה לדיור EMI

   

  הנספח בוטל

  נספח לתעריפון המלא – תעריפי אגרות

   

  הנספח בוטל

  חלק 11 הוצאות צד שלישי

  סעיף (2א)

  בדיקת רישומים ברשם החברות

   

  לפי חיוב בפועל

  סעיף חדש

  חלק 11 הוצאות צד שלישי

  סעיף (2ב)

  בדיקת רישומים ברשם המקרקעין

   

  לפי חיוב בפועל

  סעיף חדש  

  חלק 11 הוצאות צד שלישי

  סעיף (2ג)

  בדיקת רישומים ברשם המשכונות

   

  לפי חיוב בפועל

  סעיף חדש

   

  בתעריפון עסק גדול, כמפורט להלן:

  בפרק 1 – הוספת עמלה  בסעיף חדש מס' 1.2 – עמלת זיכוי ביג קארד, בגובה של 1.2%. מועד הגביה בעת ביצוע הפעולה.

  קרא עוד

2021

 • הודעה על שינויים בתעריפון עסק גדול

  החל מתאריך 15.11.2021 יחולו שינויים בתעריפון עסק גדול, כמפורט להלן:

  לצפייה בשינויים לחץ כאן

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  קרא עוד
 • הודעה על שינויים בתעריפון עסק גדול

  החל מתאריך 15.11.2021 יחולו שינויים בתעריפון עסק גדול, כמפורט להלן:

  החל מתאריך 15.11.2021 יחולו שינויים בתעריפון עסק גדול, כמפורט להלן:

  לצפייה בשינויים לחץ כאן

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  קרא עוד
 • סניף פתח תקווה מתאחד עם סניף המרכז

  הרינו להודיעכם כי בנק ירושלים מאחד את פעילות

  הרינו להודיעכם כי בנק ירושלים מאחד את פעילות סניף פתח תקווה – עם סניף המרכז החל מיום רביעי 1.12.21.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  קרא עוד
 • סניף פתח תקווה מתאחד עם סניף המרכז

  הרינו להודיעכם כי בנק ירושלים מאחד את פעילות

   הרינו להודיעכם כי בנק ירושלים מאחד את פעילות סניף פתח תקווה – עם סניף המרכז החל מיום רביעי 1.12.21.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  קרא עוד
 • שינויים בתעריפון העמלות של הבנק

  שינויים בתעריפון העמלות של הבנק

   

  החל מתאריך 20/06/2021 תעודכן בתעריפון הבנק העמלה המפורטת להלן:

  חלק ומספר הסעיף

  שם העמלה/תיאור השירות

   שיעור - מצב קיים

  שיעור עמלה -  מצב חדש (לאחר השינוי)

  מועד/ תדירות החיוב

  הערות

  תעריפון יחיד/עסק קטן

  חלק  5 (2) – מטבע חוץ

   

   

  הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ

   

   

   

   

   

   

  משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ

  1.50%

   

   

   

   

   

   

   

  1.50%

   הפרשי שער בין שער העברות נמוך לשער מזומן נמוך

   

  הפרשי שער בין שער העברות גבוה לשער מזומן גבוה.

  גבייה במועד המשיכה

   

   

  קרא עוד
 • שינוי בתעריפון העמלות

  החל מתאריך 20/06/2021 תעודכן בתעריפון הבנק העמלה המפורטת להלן:

  החל מתאריך 20/06/2021 תעודכן בתעריפון הבנק העמלה המפורטת להלן:

  חלק ומספר הסעיף

  שם העמלה/תיאור השירות

   שיעור - מצב קיים

  שיעור עמלה -  מצב חדש (לאחר השינוי)

  מועד/ תדירות החיוב

  הערות

  תעריפון יחיד/עסק קטן

  חלק  5 (2) – מטבע חוץ

   

   

  הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ

   

   

   

   

   

   

  משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ

  1.50%

   

   

   

   

   

   

   

  1.50%

   הפרשי שער בין שער העברות נמוך לשער מזומן נמוך

   

  הפרשי שער בין שער העברות גבוה לשער מזומן גבוה.

  גבייה במועד המשיכה

   

   

   

  קרא עוד
 • שינוי בתעריפון העמלות

  החל מתאריך 20/06/2021 תעודכן בתעריפון הבנק העמלה המפורטת להלן:

  החל מתאריך 20/06/2021 תעודכן בתעריפון הבנק העמלה המפורטת להלן:

  חלק ומספר הסעיף

  שם העמלה/תיאור השירות

   שיעור - מצב קיים

  שיעור עמלה -  מצב חדש (לאחר השינוי)

  מועד/ תדירות החיוב

  הערות

  תעריפון יחיד/עסק קטן

  חלק  5 (2) – מטבע חוץ

   

   

  הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ

   

   

   

   

   

   

  משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ

  1.50%

   

   

   

   

   

   

   

  1.50%

   הפרשי שער בין שער העברות נמוך לשער מזומן נמוך

   

  הפרשי שער בין שער העברות גבוה לשער מזומן גבוה.

  גבייה במועד המשיכה

   

   

  קרא עוד
 • שינוי בשירותים בסניף פתח תקוה

  סניף פתח תקוה מסב את פעילותו לסניף המתמחה בפאסיבה החל מיום שני 24.5.2021

  סניף פתח תקוה מסב את פעילותו לסניף המתמחה בפאסיבה החל מיום שני 24.5.2021

  במסגרת זאת, לא ייפתחו חשבונות משכנתאות חדשים בסניף.

  כמו כן, מהמועד האמור לעיל חשבונות המשכנתא הקיימים, יעברו לסניף בני ברק במשכנו בחדש ברחוב ז'בוטינסקי 9, מגדל הכשרת הישוב, בני ברק.

  שעות הפעילות:

  א', ג', ד' 9:00-14:30

  ב' -  ה' 9:00-13:30 ובין השעות 16:00 – 18:00

  ו' סגור

  החל מהמועד האמור לעיל, תוכלו לקבל את מלוא השירותים הבנקאיים בסניף בני ברק החדש.

  יובהר כי, חשבונכם יועבר באופן אוטומטי לסניף החדש, ללא עלות וללא גביית עמלה כלשהי. לא יחול כל שינוי בחשבונכם עקב המעבר וכל תנאי החשבון ישמרו, לרבות מספר הסניף ומספר החשבון.

  המעבר למיקומו החדש של הסניף יאפשר לנו להמשיך ולהעניק לכם את אותו שירות מקצועי נאמן ומסור בתנאים נוחים  ומשופרים יותר.

  הנכם רשאים להעביר את פעילותכם לסניף אחר של הבנק ללא צורך בהגעה פיזית לסניף לשם ביצועה.

  העברת הפעילות לסניף או בנק אחר הינה באחריותו של הבנק ולא תגבה כל עמלה הנגזרת מביצוע העברה זו.

  נשמח לעמוד לשירותכם ולהמשיך להעניק לכם  שירות טוב ומקצועי

  לפרטים נוספים ושאלות נשמח לעמוד לשירותכם בסניף הבנק בפתח תקוה בטלפון 076-8095093 או

  במוקד הבנק בטלפון 5727*

  קרא עוד
 • שינוי בשירותים של סניף אלעד

  סניף אלעד מסב את פעילותו לסניף המתמחה במתן משכנתאות החל מיום שני 24.5.2021.

  סניף אלעד מסב את פעילותו לסניף המתמחה במתן משכנתאות החל מיום שני 24.5.2021.

  במסגרת זאת, לא ייפתחו חשבונות עו"ש חדשים בסניף.

  כמו כן, מהמועד האמור לעיל חשבונות העו"ש הקיימים, יעברו לסניף בני ברק במשכנו בחדש ברחוב ז'בוטינסקי 9, מגדל הכשרת הישוב, בני ברק.

  שעות הפעילות:

  א', ג', ד' 9:00-14:30

  ב' -  ה' 9:00-13:30 ובין השעות 16:00 – 18:00

  ו' סגור

  החל מהמועד האמור לעיל, תוכלו לקבל את מלוא השירותים הבנקאיים בסניף בני ברק החדש.

  יובהר כי, חשבונכם יועבר באופן אוטומטי לסניף החדש, ללא עלות וללא גביית עמלה כלשהי. (*), לא יחול כל שינוי בחשבונכם עקב המעבר וכל תנאי החשבון ישמרו, לרבות מספר הסניף ומספר החשבון.

  המעבר למיקומו החדש של הסניף יאפשר לנו להמשיך ולהעניק לכם את אותו שירות מקצועי נאמן ומסור בתנאים נוחים  ומשופרים יותר.

  הנכם רשאים להעביר את פעילותכם לסניף אחר של הבנק ללא צורך בהגעה פיזית לסניף לשם ביצועה.

  העברת הפעילות לסניף או בנק אחר הינה באחריותו של הבנק ולא תגבה כל עמלה הנגזרת מביצוע העברה זו.

  נשמח לעמוד לשירותכם ולהמשיך להעניק לכם  שירות טוב ומקצועי

  לפרטים נוספים ושאלות נשמח לעמוד לשירותכם בסניף הבנק באלעד בטלפון 076-8095076 או

  במוקד הבנק בטלפון 5727*

  קרא עוד
 • שינויים בתעריפון העמלות של בנק ירושלים בע"מ

  שינויים בתעריפון העמלות של בנק ירושלים בע"מ

  החל מתאריך 13/5/2021 יתווסף חלק 8 – עסקאות עתידיות, עסקאות בין מטבעות ואחרות לתעריפון יחיד ועסק קטן של הבנק כדלהלן.

  סעיף

  שירות

  עמלה

  מועד הגבייה

  הערות

  8.1

  עסקאות עתידיות ואופציות מט"ח -  מט"ח/מט"ח - מט"י 

  0.125%
   מינימום 125$

  מיד

   

  8.2

  אופציות  מט"ח - מט"ח - בנק ישראל

  0.125%
   מינימום 125$

  מיד

   

  8.2.1

  טיפול בהגשת הצעה למכרז

  $20

  מיד

   

  8.3

     IRS / FRA   עסקאות

   

   

   

  8.3.1

  סכום מינימלי 1 מ' $

  0.125%
   מינימום 125$

  מיד

   

  8.3.2

  כל תשלום ריבית

  $50

  מיד

   

  8.4

  מסחר בחוזים עתידיים

   

   

   

  8.4.1

  נסחרים בשיקאגו, ניו-יורק, פילדלפיה (ארה"ב)

  50$ לחוזה

  מיד

  בתוספת הוצאות צד ג'

  8.4.2

  נסחרים בבורסות אחרות (יגבה במטבע לפי שווי דולרי)

  50$ לחוזה

  מיד

  בתוספת הוצאות צד ג'

  8.4.3

      L.M.E - נסחרים בלונדון 

  50$ לחוזה

  מיד

  בתוספת הוצאות צד ג'

  8.4.4

  הוראה בהגבלת שער (לימיט)

  לכל $5  הגבלת שער

  מיד

   

  קרא עוד
 • שינויים בתעריפוני הבנק

  שינויים בתעריפוני הבנק החל מתאריך 14/04/2021

  בהתאם לאמור בצו  בנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני) (הוראת שעה), התש"ף-2020, פג תוקף הצו. אי לכך, החל מה 14/4/2021 יוסרו הערות שנרשמו בתעריפון לאור הצו ויעודכנו העמלות הבאות:

  • בתעריפון ללקוחות יחיד ועסק קטן:

  חלק/פרק

  סעיף

  תיאור השירות/שם העמלה

  גובה העמלה לפני השינוי

  גובה העמלה החל מיום 14/4/2021

  מידע נוסף/הבהרות

  חלק 1 לתעריפון המלא

   

  1(א)(2)

   

  פעולה על ידי פקיד במוקד הטלפוני

  2.5 ₪ (בפיקוח)

  6.5 ₪

   

  חלק 2 לתעריפון המלא 

   

  2(א)(2)

   

  מכתב התראה של עורך דין 

  50 ₪ (בפיקוח)

  150 ₪

   

  חלק 6 לתעריפון המלא

   

  בפסקה (1)

  דמי כרטיס חיוב מיידי (דביט)

  ללא עמלה (בפיקוח)

  7.5 ₪

  החיוב העמלה בסכום זה החל מחודש אפריל  2021

   

  • תעריפון מצומצם יחיד ועסק קטן - תעריפון עובר ושב:

  שירות

   

  תיאור השירות/שם העמלה

  גובה העמלה לפני השינוי

  גובה העמלה החל מיום 14/4/2021

  מידע נוסף/הבהרות

  2

   

  פעולות בסיסיות(1)

  פעולה על ידי פקיד במוקד הטלפוני

  2.5 ₪ (בפיקוח)

  6.5 ₪

   

             

   

  • בתעריפון מצומצם יחיד ועסק קטן - תעריפון משכנתאות:

  שירות

   

  תיאור השירות/שם העמלה

  גובה העמלה לפני השינוי

  גובה העמלה החל מיום 14/4/2021

  מידע נוסף/הבהרות

  10

   

  הודעות התראות ומעקבים

  מכתב התראה של עו"ד

  50 ₪ (בפיקוח)

  150 ₪

   

             

   

  • תעריפון כרטיס חיוב כאל:

  שירות

  תיאור השירות/שם העמלה

  גובה העמלה לפני השינוי

  גובה העמלה החל מיום 01/4/2021

  מידע נוסף/הבהרות

  1

   

  דמי כרטיס

  כרטיס חיוב מיידי (דביט)

  ללא עמלה (בפיקוח)

  7.5 ש"ח

  החיוב העמלה בסכום זה החל מחודש אפריל 2021,

  קרא עוד
 • שינויים בתעריפון העמלות

  החל מתאריך 21/02/2021 תעודכן בתעריפון הבנק העמלה המפורטת להלן בקשר עם החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק:

  החל מתאריך 21/02/2021 תעודכן בתעריפון הבנק העמלה המפורטת להלן בקשר עם החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק:

  חלק ומספר הסעיף

  שם העמלה/תיאור השירות

   שיעור - מצב קיים

  שיעור עמלה -  מצב חדש (לאחר השינוי)

  מועד/ תדירות החיוב

  הערות

  תעריפון יחיד/עסק קטן

  חלק  1 (9)

   

   

  החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק (ומהסיבות מוגבל, מעוקל, צו משפטי) חיוב באמצעות: (1) הוראת קבע, (2) הרשאה לחיוב חשבון, (3) שיק

  50 ₪

  50 ₪

   

  החזרת חיוב בגובה של עד 50 ₪ - פטור מעמלה.

  בעת ביצוע ההחזרה

   

   

  קרא עוד

2020

 • הטבה למשלמים באינטרנט באמצעות כרטיס אמריקן אקספרס

  החל מתאריך 20/12/2020 תתווסף הטבה לנספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים שבתעריפון הבנק בקשר עם תשלום לחברת אשראי בגין תשלום באמצעות כרטיס אשראי מסוג אמק"ס:

  החל מתאריך 20/12/2020 תתווסף הטבה לנספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים שבתעריפון הבנק בקשר עם תשלום לחברת אשראי בגין תשלום באמצעות כרטיס אשראי מסוג אמק"ס:

  שם השירות

  מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים

  מחיר באמצעות פקיד

  תשלום לחברת אשראי בגין תשלום באמצעות כרטיס אשראי

  אינטרנט – ממחזיקי כרטיס אמק"ס עמלה בשיעור 0.78% מסך העסקה

  ממחזיקי כרטיס אמק"ס עמלה בשיעור 1.4% מסך העסקה

  קרא עוד
 • הודעה על איחוד סניף בנקאות פרטית וסניף ירושלים

  הרינו שמחים להודיע, כי סניף בנקאות פרטית (30) וסניף ירושלים (50) - התאחדו ועברו למשכנם החדש ביום שני, יא' באלול, תש"פ, ה 31.08.20. הסניף המאוחד החדש יקרא סניף בנקאות פרטית ומשכנו יהיה ברח' אגרון 30 ירושלים.

  הרינו שמחים להודיע, כי סניף בנקאות פרטית (30) וסניף ירושלים (50) - התאחדו ועברו למשכנם החדש ביום שני, יא' באלול, תש"פ, ה 31.08.20.

  הסניף המאוחד החדש יקרא סניף בנקאות פרטית ומשכנו יהיה ברח' אגרון 30 ירושלים.

  פרטי ההתקשרות יהיו טלפון 076-8095030 פקס 076-8095930.

  שעות הפעילות הסניף המאוחד:

  א' סגור

  ב'–ה' 9:00-15:00

  ו' 8:30-12:30

   

  חשבונות הלקוחות יועברו באופן אוטו' ללא עלות וללא גביית עמלה.

  לא יחולו שינויים בחשבונות עקב המעבר וכל תנאי החשבונות ישמרו - כולל מס' הסניף והחשבון.

  לא נדרשת הגעה לסניף לביצוע העברת החשבון לסניף החדש או לצורך בקשת העברה לסניף אחר.. לפרטים נוספים ובכל שאלה, נשמח לעמוד לרשותכם בסניפכם או במוקד הבנק 5727*

  קרא עוד
 • שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב בש"ח ופירוט מרכיבי העלות

  החל מיום שישי, ה-10 באפריל 2020, יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי, כמפורט להלן:  פירוט מרכיבי הריבית שיעור השינוי העלות החדשה המירבית תעריפית מתואמת חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית  1. ריבית בסיסית(ריבית...

  החל מיום שישי, ה-10 באפריל 2020, יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי, כמפורט להלן: 

  פירוט מרכיבי הריבית

  שיעור השינוי

  העלות החדשה המירבית

  תעריפית

  מתואמת

  חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית 

  1.

  ריבית בסיסית(ריבית הפריים)

  0.15% -

  1.60%

   

  2.

  תוספת סיכון מירבית

   

  6.50%

   

  3.

  שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

   

  8.1%

  8.3%

  4.

  תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

   

  8.50%

   

  5.

  שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי בתנאי חריגה

   

  16.6%

  17.6%

  6.

  עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

   

  פטור

   

  חשבונות עו"ש לפעילות לקוחות עסקיים ולקוחות תושבי חוץ 

  1.

  ריבית בסיסית(ריבית הפריים)

  0.15% -

  1.60%

   

  2.

  תוספת סיכון מירבית

   

  6.50%

   

  3.

  שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

   

  8.1%

  8.3%

  4.

  תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

   

  8.50%

   

  5.

  שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי בתנאי חריגה

   

  16.6%

  17.6%

  6.

  עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש)

   

  1.5%

  1.51%

   

  עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש)

   

  פטור מעמלה

  פטור מעמלה

   

  עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

   

  פטור מעמלה

  פטור מעמלה

  7.

  דמי ניהול קבועים בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון מראש)

   

  170 ש"ח

   

  בכל ההלוואות השקליות והאשראי השקלי, לרבות בגין כרטיסי אשראי והפיקדונות לזמן קצוב בהם הריבית משתנה לפי שיעור ריבית החובה הבסיסית (ריבית הפריים) של בנק ירושלים, שיעור הריבית תרד ב-0.15%, החל מיום שישי ה-10 באפריל 2020. 

  הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק.

  קרא עוד

2018

 • חובת השימוש ב-IBAN בתקבולים החל מ-1/1/2019

  בעקבות הנחייה של בנק ישראל, החל מתאריך 1/1/2019 לא יתאפשר לתאגיד בנקאי בישראל, ובכלל זה לבנק ירושלים, לקבל כספים מבנקים בארץ ובחו"ל שאינם כוללים את פרטי חשבון המוטב בפורמט IBAN (למעט מקרים חריגים).  

  בעקבות הנחייה של בנק ישראל, החל מתאריך 1/1/2019 לא יתאפשר לתאגיד בנקאי בישראל, ובכלל זה לבנק ירושלים, לקבל כספים מבנקים בארץ ובחו"ל שאינם כוללים את פרטי חשבון המוטב בפורמט IBAN (למעט מקרים חריגים).

   

  קרא עוד

2016

 • הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  ניתנת בזה הודעה כי ביום א' ה-30 באוקטובר, 2016, בשעה 10:00 תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קרית שדה התעופה. הנושא אשר על סדר היום וההחלטה המוצעת:לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/א...

  1. ניתנת בזה הודעה כי ביום א' ה-30 באוקטובר, 2016, בשעה 10:00 תתכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, במשרדי הנהלת הבנק ברחוב הנגב 2, קרית שדה התעופה.
  2. הנושא אשר על סדר היום וההחלטה המוצעת:
   לאשר מחדש הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתבי התחייבות לשיפוי להם, לתקופה של שלוש שנים נוספות, שתחילתה ביום 9 לאוקטובר 2016 (המועד בו יחלפו 3 שנים מהמועד בו אושרו כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות ענין אישי בהענקת כתב שיפוי להם), באותם תנאים של כתבי התחייבות לשיפוי הנוכחים שאושרו ביום 9 לאוקטובר 2013, כמפורט בנספח א' המצ"ב לדוח המיידי שפורסם על ידי הבנק כמפורט להלן.
  3. דרכי ומועדי הצבעה
   1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע ולהשתתף באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, הנו ביום 26 בספטמבר, 2016.
   2. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, כלומר עד ליום 20 באוקטובר, 2016.
   3. ייפוי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד ‏כינוסה, במשרדי הבנק ברח' הנגב 2, קריית שדה התעופה (קומה 4). את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי הבנק הנ"ל, באופן שכתב ההצבעה יגיע לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ‏תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
  4. ניתן לעיין בדו"ח המיידי שפרסם הבנק בדבר זימון לאסיפה ביום 19 בספטמבר, 2016 באתר רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב (www.tase.co.il​) (אסמכתא: 2016-01-125296).

  קרא עוד
 • הודעה על תיקון תעריפונים

  בעקבות תיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח - 2008 ובצו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו - 2016 יחולו החל מ 1.8.2016 השינויים הבאים בתעריפי העמלות של תעריפון יחיד ועסק קטן: חלק 2 – מידע הודעות והתראות שירות הפקת דוחות סט...

  בעקבות תיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח - 2008 ובצו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו - 2016 יחולו החל מ 1.8.2016 השינויים הבאים בתעריפי העמלות של תעריפון יחיד ועסק קטן:

  חלק 2 – מידע הודעות והתראות

  1. שירות הפקת דוחות סטנדרטיים לבקשת הלקוח -  השירות הוכרז כשירות בר פיקוח וסכום העמלה יעמוד על 15 ש"ח לדו"ח. 
  2. הפקת מכתב המלצה ללקוח – שירות זה הועבר מקטגוריית דוחות סטנדרטיים לקטגוריית דוחות הכרוכים באיסוף מידע ומשכך העמלה בגין מכתב המלצה  תהיה 130 ש"ח.
  3. בעמלת הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח ועמלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח – התווספה הערה: לא תגבה עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון. לעניין זה "הודעה" – הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין במהלך ששת החודשים שקדמו לסגירת החשבון.

  חלק 3 – שירותים נפוצים

  שינוי במועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור – שירות זה יהיה ללא עמלה בעד כל אחד מארבעת השינויים הראשונים בכל שנה. החל מהשינוי החמישי באותה שנה 125 ש"ח (50 ש"ח לכל הלוואה נוספת, מקסימום 225 ש"ח​).

  קרא עוד
 • הודעה על הפסקת מתן שירותי סליקת שיקים מבנקים בחו"ל החל מיום 20.6.2016

  לאחרונה הוחמרו הדרישות הרגולטוריות מבנקים בחו"ל אשר העניקו שירותי סליקת שיקים במטבע חוץ. עקב כך, החליטו בנקים אלה לא להמשיך ולתת שירותי סליקה כאמור לבנק ירושלים ולבנקים נוספים בישראל ובעולם. ​לפיכך, החל מיום 20.6.2016 לא ניתן יהיה להפקיד בחשבונות הבנק שיקים מבנקים בחו"ל. לרש...

  לאחרונה הוחמרו הדרישות הרגולטוריות מבנקים בחו"ל אשר העניקו שירותי סליקת שיקים במטבע חוץ. עקב כך, החליטו בנקים אלה לא להמשיך ולתת שירותי סליקה כאמור לבנק ירושלים ולבנקים נוספים בישראל ובעולם.

  ​לפיכך, החל מיום 20.6.2016 לא ניתן יהיה להפקיד בחשבונות הבנק שיקים מבנקים בחו"ל.

  לרשותכם עומדות האפשרויות לבצע העברה בנקאית באמצעות SWIFT או הפקדת מזומן ישירות לחשבונכם כחלופה להפקדת שיקים כאמור. 

  לידיעתכם, שירות הפקדת שיקים במטבע חוץ מבנקים בישראל נשאר ללא שינוי. 

  קרא עוד
 • הודעה על שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב במטבע חוץ ופירוט מרכיבי העלות

  החל מיום שלישי ה 1 במרץ 6112 חלו שינויים בעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן ללקוחות המנהלים חשבונות - במטבע חוץ, כמפורט להלן : פירוט מרכיבי הריבית ​ שיעור הריבית (שנתי) תעריפתית   סוגי מטבעות : דולר ארה"ב, לירה שטרלינג, פרנק שווצרי, דולר קנדי, אירו,...

  החל מיום שלישי ה 1 במרץ 6112 חלו שינויים בעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן ללקוחות המנהלים חשבונות - במטבע חוץ, כמפורט להלן :


  פירוט מרכיבי הריבית

  שיעור הריבית (שנתי)

  תעריפתית

   

  סוגי מטבעות :

  דולר ארה"ב, לירה שטרלינג, פרנק שווצרי, דולר קנדי, אירו, ין יפני

  1. ריבית בסיסית (LIBOR O/N)

  שיעור ליבור יומי למטבע

  (LIBOR O/N)

  2. תוספת סיכון מירבית 6%
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת 6% +  (LIBOR O/N)
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 5%
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה 11% +  (LIBOR O/N)
  6. עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש) 1.50%
    עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש) פטור מעמלה
    עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון) פטור מעמלה
  7. דמי ניהול  קבועים  בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון  מראש) 170 ₪
   

  סוגי מטבעות :

  כתר שווצרי, כתר דני, רנד דרום אפריקאי,דולר אוסטרלי, כתר נורבגי, דולר ניוזילנד

  1. ריבית בסיסית (LIBOR O/N)

  שיעור ליבור יומי למטבע

  (LIBOR O/N)

  2. תוספת סיכון מירבית 8%
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת 8% +  (LIBOR O/N)
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 3%
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה 11% +  (LIBOR O/N)
  6. עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש) 1.50%
    עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש) פטור מעמלה
    עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון) פטור מעמלה
  7. דמי ניהול  קבועים  בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון  מראש) 170 ₪​

  שיעור הליבור היומי (LIBOR O/N) הינו בהתאמה לסוג המטבע המנוהל בעו"ש.

  החל מיום 1.3.2016 ניתן פטור מעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן בכל חשבונות העו"ש המנוהלים במט"ח

  הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק​.​

  קרא עוד
 • הודעה על שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב בש"ח ופירוט מרכיבי העלות

  החל מיום שלישי, 1.3.2016, יחולו שינויים בשיעורי תוספת הסיכון המירבית בגין אשראי ובגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת ללקוחות עסקיים וללקוחות תושבי חוץ ובעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן, כמפורט להלן: פירוט מרכיבי הריבית ​ שיעור השינוי העלות החדשה המירבית ​ ​ ​​ ​ תע...

  החל מיום שלישי, 1.3.2016, יחולו שינויים בשיעורי תוספת הסיכון המירבית בגין אשראי ובגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת ללקוחות עסקיים וללקוחות תושבי חוץ ובעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן, כמפורט להלן:

  פירוט מרכיבי הריבית ​ שיעור השינוי העלות החדשה המירבית ​
  ​ ​ תעריפית מתואמת
  חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית  ​ ​ ​ ​
  1. ריבית בסיסית (ריבית הפריים) ​​​​            1.60%  
  2. תוספת סיכון מירבית 6.50%  
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת 8.10% 8.3%
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 8.50%  
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה 16.60% 17.7%
  6. עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון) פטור  
  חשבונות עו"ש לפעילות לקוחות עסקיים ולקוחות תושבי חוץ  ​ ​ ​ ​
  1. ריבית בסיסית (ריבית הפריים)   1.60%  
  2. תוספת סיכון מירבית 3.00% - 6.50%  
  3. שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת   8.10% 8.3%
  4. תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת 3.00% + 8.50%  
  5. שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי  בתנאי חריגה   16.60% 17.7%
  6. עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש)   1.5% 1.51%
    עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש)   פטור מעמלה פטור מעמלה
    עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)   פטור מעמלה פטור מעמלה
  7. דמי ניהול  קבועים  בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון  מראש)   170 ש"ח  

   

  בכל חשבונות העו"ש בש"ח ללקוחות עסקיים וללקוחות תושבי חוץ יופחת שיעור תוספת הסיכון המירבית ב-3%, ויועלה שיעור התוספת המירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת ב-3%, החל מיום שלישי, 1.3.2016.
  החל מהמועד הנ"ל יינתן פטור מעמלת הקצאת אשראי ליחיד ועסק קטן.
  הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק.​

  קרא עוד

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות