הביקורתהפנימית

 

  • המחלקה אחראית על הביקורת הפנימית בבנק ירושלים ובחברות הבנות.

  • הביקורת מבוצעת על פי חוק הביקורת, הוראות בנק ישראל ותקנים מקצועיים מקובלים.

  • הביקורת עוסקת באופן עצמאי ובלתי תלוי, בבחינה של מערכות הבקרה הפנימית, בתהליכים וביחידות השונות בבנק.

 

במקרה של אירוע חריג כגון: התנהלות שאינה ראויה, הפרה של נהלי הבנק, חשש למעילה, או פגיעה בטוהר המידות באפשרותך לדווח על כך באופן אנונימי

למבקר הפנימי הראשי, באמצעות השארת הודעה קולית "בקו החם" שמספרו מטה.

 

השארת הודעה בעת אירוע חריג:

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות