אישור והסכמה

שלום,

כדי להמשיך איתנו בבקשה לקבלת כרטיס אשראי עם חיוב חודשי קבוע, נבקש את תשומת לבך לכמה הבהרות חשובות:

 • סכום החיוב הקבוע יהיה הסכום שייקבע על ידך.
 • סכום המינימום הינו 200 ₪. אם סכום החיוב נמוך מהסכום שנבחר על ידך, יחויב חשבונך בסכום הנמוך.
 • סכום החיוב המינימלי בחודש ספציפי יהיה הסכום הקבוע שבחרת או 2% מסך ההתחייבויות בכרטיס או סכום החריגה ממסגרת האשראי (ככל שקיימת) - הגבוה מביניהם.

עמלות הכרטיס:

דמי כרטיס - בכרטיס זה ייגבו מדי חודש, עמלת דמי כרטיס בסך 14.90 ₪ לחודש ו/או דמי כרטיס מופחתים בהתאם לרכישות כמפורט בתעריפון כרטיס חיוב כ.א.ל; ככל שיבוצעו באמצעות הכרטיס במהלך החודש, רכישות בסכומים מעל 1,000 ₪, תינתן הטבה ודמי הכרטיס יופחתו ל 12.90 ₪ באותו החודש; וככל שיבוצעו באמצעות הכרטיס רכישות במהלך החודש בסכומים מעל 2,500 ₪, תינתן הטבה ודמי הכרטיס יופחתו ל 9.90 ₪ באותו החודש והכל כמפורט ובהתאם לתנאים המפורטים בתעריפון כרטיסי חיוב כאל של הבנק. עמלה זו נגבית אחת לחודש, בתום החודש, גם אם לא בוצעו פעולות כלל במהלך החודש.

על האף האמור לעיל ו/או בתעריפון העמלות הנ"ל, מחזיק/ת הכרטיס זכאי/ת להטבת פטור מלא מדמי כרטיס, במשך שנה אחת (בלבד) ממועד הנפקת הכרטיס, ההטבה היא חד פעמית וחלה על לקוחות חדשים בלבד. לאחר תקופה זו (שנה ממועד הנפקת הכרטיס) ייגבו דמי כרטיס בהתאם לתעריפון עמלות הבנק כפי שיתעדכן מעת לעת.

בגין פירעון מוקדם/מיידי לעסקאות תיגבה עמלה ע"ס 30 ₪.

מט"ח - כל העסקאות מט"ח בארץ ובחו"ל (משיכות מזומן, עסקאות המשולמות במט"ח) שיבוצעו בכרטיס, יומרו לשקלים ויחויבו בשקלים בתוספת עמלה, כמפורט בתעריפון כרטיסי חיוב כאל.

לידיעתך, בגין פעולות/שירותים נוספים שניתן לקבל/לבצע באמצעות הכרטיס, חלות עמלות נוספות כמפורט בתעריפון כרטיסי חיוב כאל של הבנק, המפורסם באתר האינטרנט של הבנק.

כמו כן לידיעתך, עמלות הכרטיס וסכומן עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעת הבנק בהודעה מראש ובכפוף לדין.

בנוסף, רצינו לעדכן אותך שאם תאושר לך הנפקת הכרטיס ומסגרת אשראי בכרטיס לפי שיקול דעתו של הבנק, יחולו, בין השאר, התנאים הבאים:

 • יש באפשרותך לבטל את הזמנת הכרטיס במהלך 3 ימי עסקים ממועד החתימה על הבקשה להזמנת כרטיס בסניף (מועד ההתקשרות בעסקה) ללא עמלות (וזאת מבלי לגרוע באפשרות לביטול הכרטיס כאמור בתנאים כלליים לקבלת והחזקת כרטיס חיוב עליהם תחתום). במידה והכרטיס יבוטל, החיובים ימשיכו לרדת כרגיל לפי החיוב הקבוע שהוגדר ועד שהאשראי יפרע במלואו.
 • אישור הבקשה ומסגרת הכרטיס ניתן לך ל-30 ימים הקרובים.
 • על מנת שנוכל להנפיק עבורך את הכרטיס תתבקש/י להגיע לסניף לחתימה על מסמכים הקשורים להזמנת הכרטיס ולפתוח חשבון למטרת הזמנת הכרטיס.
 • החיובים ירדו בהרשאה לחיוב חשבון מחשבון העו"ש בבנק האחר שלך.

לידיעתך, אי עמידה בפירעון האשראי בכרטיס עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

קבלת נתוני אשראי

 • במסגרת בחינת בקשתך לקבלת כרטיס האשראי נבקשך לתת את הסכמתך לכך שנקבל ממאגר נתוני האשראי שמופעל ע"י בנק ישראל, נתוני אשראי לגביך.
 • הסכמתך לקבלת הנתונים תסייע לנו לבחון את בקשתך ואת האפשרויות להתאים לך את תנאי הצעת האשראי. לאחר הסכמתך, יתקבל דו"ח נתוני אשראי מלשכת BDI.
 • אם לא תבוצע עסקת האשראי יהיה באפשרותך לקבל את דו"ח האשראי עד 60 יום מהיום.
 • אם תבוצע עסקת האשראי תוכל לקבל את דו"ח האשראי עד ליום סיום העסקה, באמצעות פניה למוקד הבנק בטלפון 5727* או באמצעי דיגיטלי.

נבקשך למלא את פרטיך מטה ולשלוח אישורך כאמור לעיל:

 

*פרטיך ישמרו לצורך חזרת בנקאי אליך

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות