שירות ותמיכה

שירותותמיכה

מוקדי השירות הטלפוניים שלנו לרשותך

 • מוקד שירות5727*

  076-8095115

  שעות פעילות

  א’-ה’
                    8:30-20:00
  ו’, ערב חג וחוה”מ
    8:30-13:00

  לפירוט שירותי המוקד

 • תמיכה אינטרנטית

  076-8096666

  שעות פעילות
  א’-ה’                   8:30-20:00
  ו’, ערב חג וחוה”מ  8:30-13:00
  לפירוט השירותים

 • שוק ההון

  5655*

  03-5653500

  שעות פעילות

  א',
       8:30-16:30
  ב', ה’
   8:30-23:00

  ו', וערבי חג - אין פעילות

 • מוקד משכנתאות

  076-8095115

  שעות פעילות

  א', ג', ד'
               9:00-14:30
  ב', ה’
                   9:00-14:00
                   16:00-18:00
  ו', ערב חג וחוה"מ
  9:00-12:00
img-service-section-01.png