דוברות הבנק

דובר הבנק של בנק ירושלים

לשכת הדוברות של בנק ירושלים אחראית על העברת מידע והסברים אודות פעילות הבנק באמצעות פרסום מידע, הוצאת הודעות לעיתונות, מתן מענה לפניות מגופי תקשורת ועוד. הלשכה מפרסמת הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילויות הבנק השוטפות והאסטרטגיות.

עיתונאים וגופי תקשורת מוזמנים לפנות לדוברי הבנק באמצעים המצוינים מטה.

                                               

משרד צור תקשורת