מדדים

הנתונים נתקבלו מאתר bizportal והם נכונים ליום 16.06.2019. הבנק אינו אחראי לנכונות הנתונים המוצגים. הנתונים המחייבים הם כרישומם בספרי הבנק.