מדדים

הנתונים נתקבלו מאתר bizportal והם נכונים ליום 21.04.2019. הבנק אינו אחראי לנכונות הנתונים המוצגים. הנתונים המחייבים הם כרישומם בספרי הבנק.