מדדים

הנתונים נתקבלו מאתר bizportal והם נכונים ליום 23.04.2017. הבנק אינו אחראי לנכונות הנתונים המוצגים. הנתונים המחייבים הם כרישומם בספרי הבנק.