מדדים

הנתונים נתקבלו מאתר bizportal והם נכונים ליום 20.02.2020. הבנק אינו אחראי לנכונות הנתונים המוצגים. הנתונים המחייבים הם כרישומם בספרי הבנק.