מדדים

הנתונים נתקבלו מאתר bizportal והם נכונים ליום 14.01.2021. הבנק אינו אחראי לנכונות הנתונים המוצגים. הנתונים המחייבים הם כרישומם בספרי הבנק.