מדדים

הנתונים נתקבלו מאתר bizportal והם נכונים ליום 16.11.2017. הבנק אינו אחראי לנכונות הנתונים המוצגים. הנתונים המחייבים הם כרישומם בספרי הבנק.