מדדים

הנתונים נתקבלו מאתר bizportal והם נכונים ליום 13.12.2018. הבנק אינו אחראי לנכונות הנתונים המוצגים. הנתונים המחייבים הם כרישומם בספרי הבנק.