אסיפה כללית

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק")

  • להלן זימון לאסיפה כללית שנתית מיוחדת שתתקיים ביום 10/10/2019 . לצפייה בקובץ לחץ כאן
  • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן
  • לצפייה בהצהרת הדירקטורים לחץ כאן
  • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 03/10/2019 . לצפייה בקובץ לחץ כאן
  • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן