אסיפה כללית

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק")

  • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 18/11/2018. לצפייה בקובץ לחץ כאן
  • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן
  • לצפייה להצהרת דירקטור לחץ כאן
  • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 27/08/2018. לצפייה בקובץ לחץ כאן
  • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן
  • לצפייה להצהרת דירקטור לחץ כאן
  • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 29/11/2017. לצפייה בקובץ לחץ כאן 

  • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 21/12/2016. לצפייה בדיווח במגנ"א לחץ ​כאן​​

  • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 10/03/2016. לצפייה בדיווח במגנ"א לחץ כאן​