אסיפה כללית

בנק ירושלים בע"מ ("הבנק")

 • להלן זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 18/04/2019. לצפייה בקובץ לחץ כאן (אסיפה חדשה, במקום האסיפה ליום 10/4/2019 אשר בוטלה)
 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 10/04/2019 . לצפייה בקובץ לחץ כאן (האסיפה בוטלה ביום 3/4/2019 בשל טעות טכנית שנפלה בסדר היום)
 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 08/04/2019 . לצפייה בקובץ לחץ כאן
 • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן
 • לצפייה בהצהרת הדירקטור לחץ כאן
 • להלן זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 06/03/2019. לצפייה בקובץ לחץ כאן
 • לצפייה בהצהרת דירקטור בלתי תלוי לחץ כאן
 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 18/02/2019 . לצפייה בקובץ לחץ כאן
 • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן
 • לצפייה בהצהרת דירקטור פנימי לחץ כאן
 • לצפייה בהצהרת דירקטור חיצוני לחץ כאן
 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 18/11/2018. לצפייה בקובץ לחץ כאן
 • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן
 • לצפייה להצהרת דירקטור לחץ כאן
 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 27/08/2018. לצפייה בקובץ לחץ כאן
 • לצפייה בכתב ההצבעה לחץ כאן
 • לצפייה להצהרת דירקטור לחץ כאן
 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 29/11/2017. לצפייה בקובץ לחץ כאן 

 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 21/12/2016. לצפייה בדיווח במגנ"א לחץ ​כאן​​

 • להלן זימון לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 10/03/2016. לצפייה בדיווח במגנ"א לחץ כאן​