גילוי עלות שירותים בניירות ערך

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים 1

 

שיעור ממוצע משוקלל של העמלה 2

קניה, מכירה ופדיון 3

דמי ניהול 3

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪) 4

מניות ואגרות חוב

מלווה קצר מועד

עד 25

0.11

-

0.08

0.28

0.28

מעל 25 ועד 50

0.14

-

0.58

0.26

0.26

מעל 50 ועד 75

0.14

-

0.29

0.26

0.26

מעל 75 ועד 100

0.16

-​

0.5

0.25

0.25

מעל 100 ועד 200

0.17

-

0.35

0.25

0.25

מעל 200 ועד 400

0.18

-

0.18

0.23

0.23

מעל 400 ועד 700

0.17

0.1

0.19

0.21

0.21

מעל 700 ועד 1,000

0.18

-

0.24

0.18

0.18

מעל 1,000

0.09

-

0.09

0.15

0.15​


1
לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2 הנתונים מתבססים על נתוני תקופה ינואר-יוני של שנת 2018
3 לגבי קנייה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4 שווי הפיקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים