גילוי עלות שירותים בניירות ערך

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים 1

 

שיעור ממוצע משוקלל של העמלה 2

קניה, מכירה ופדיון 3

דמי ניהול 3

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪) 4

מניות ואגרות חוב

מלווה קצר מועד

עד 25

0.03

-

0.06

0.37

0.37

מעל 25 ועד 50

0.12

-

0.12

0.35

0.35

מעל 50 ועד 75

0.10

-

0.06

0.31

0.31

מעל 75 ועד 100

0.18

-​

0.07

0.29

0.29

מעל 100 ועד 200

0.07

0.06

0.11

0.27

0.27

מעל 200 ועד 400

0.16

-

0.11

0.24

0.24

מעל 400 ועד 700

0.02

0.10

0.04

0.18

0.18

מעל 700 ועד 1,000

0.15

0.05

0.06

0.16

0.16

מעל 1,000

0.08

-

0.08

0.13

0.13​


1
לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2 הנתונים מתבססים על נתוני תקופה ינואר-יולי של שנת 2017
3 לגבי קנייה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4 שווי הפיקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים