גילוי עלות שירותים בניירות ערך

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים 1

 

שיעור ממוצע משוקלל של העמלה 2

קניה, מכירה ופדיון 3

דמי ניהול 3

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪) 4

מניות ואגרות חוב

מלווה קצר מועד

עד 25

0.09

-

0.03

0.39

0.39

מעל 25 ועד 50

0.09

-

0.18

0.36

0.36

מעל 50 ועד 75

0.13

-

0.16

0.33

0.33

מעל 75 ועד 100

0.15

-​

0.09

0.29

0.29

מעל 100 ועד 200

0.13

-

0.07

0.27

0.27

מעל 200 ועד 400

0.13

-

0.12

0.26

0.26

מעל 400 ועד 700

0.14

0.1

0.07

0.2

0.2

מעל 700 ועד 1,000

0.16

-

0.08

0.18

0.18

מעל 1,000

0.09

-

0.05

0.15

0.15​


1
לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2 הנתונים מתבססים על נתוני תקופה יולי-דצמבר של שנת 2017
3 לגבי קנייה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4 שווי הפיקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים