גילוי עלות שירותים בניירות ערך

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים 1

 

שיעור ממוצע משוקלל של העמלה 2

קניה, מכירה ופדיון 3

דמי ניהול 3

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪) 4

מניות ואגרות חוב

מלווה קצר מועד

עד 25

0.18%

0

0.27%

0.35%

0.35%

מעל 25 ועד 50

0.19%

0

0.16%

0.29%

0.29%

מעל 50 ועד 75

0.12%

0

0.46%

0.28%

0.28%

מעל 75 ועד 100

0.18%

0

0.52%

0.26%

0.26%

מעל 100 ועד 200

0.19%

0

0.27%

0.26%

0.26%

מעל 200 ועד 400

0.18%

0

0.48%

0.24%

0.24%

מעל 400 ועד 700

0.22%

0

0.38%

0.21%

0.21%

מעל 700 ועד 1,000

0.19%

0

0.25%

0.21%

0.21%

מעל 1,000

0.08%

0

0.07%

0.17%

0.17%


1
לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2 הנתונים מתבססים על נתוני תקופה יולי-דצמבר של שנת 2019
3 לגבי קנייה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4 שווי הפיקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים