גילוי עלות שירותים בניירות ערך

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים 1

 

שיעור ממוצע משוקלל של העמלה 2

קניה, מכירה ופדיון 3

דמי ניהול 3

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪) 4

מניות ואגרות חוב

מלווה קצר מועד

עד 25

0.18%

-

0.32%

0.28%

0.28%

מעל 25 ועד 50

0.25%

-

0.37%

0.28%

0.28%

מעל 50 ועד 75

0.15%

-

0.33%

0.25%

0.25%

מעל 75 ועד 100

0.14%

-​

0.66%

0.22%

0.22%

מעל 100 ועד 200

0.13%

-

0.07%

0.25%

0.25%

מעל 200 ועד 400

0.19%

-

0.37%

0.23%

0.23%

מעל 400 ועד 700

0.21%

0.1%

0.37%

0.19%

0.19%

מעל 700 ועד 1,000

0.16%

-

0.28%

0.19%

0.19%

מעל 1,000

0.09%

-

0.08%

0.17%

0.17%


1
לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2 הנתונים מתבססים על נתוני תקופה ינואר-יוני של שנת 2019
3 לגבי קנייה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4 שווי הפיקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים