גילוי עלות שירותים בניירות ערך

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים 1

 

שיעור ממוצע משוקלל של העמלה 2

קניה, מכירה ופדיון 3

דמי ניהול 3

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

ני"ע ישראלים

ני"ע זרים

שווי פיקדון בסוף התקופה (באלפי ₪) 4

מניות ואגרות חוב

מלווה קצר מועד

עד 25

0.10

-

0.11

0.24

0.24

מעל 25 ועד 50

0.10

-

0.07

0.22

0.22

מעל 50 ועד 75

0.15

-

0.13

0.22

0.22

מעל 75 ועד 100

0.14

-​

0.05

0.22

0.22

מעל 100 ועד 200

0.12

0.10

0.13

0.22

0.22

מעל 200 ועד 400

0.16

0.10

0.13

0.21

0.21

מעל 400 ועד 700

0.16

-

0.11

0.16

0.16

מעל 700 ועד 1,000

0.11

0.05

0.04

0.15

0.15

מעל 1,000

0.09

0.06

0.03

0.17

0.17​


1
לא כולל עמלות שנגבו, ככל שנגבו בגין פעולות קניה או מכירה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל
2 הנתונים מתבססים על נתוני תקופה יולי-דצמבר של שנת 2016
3 לגבי קנייה, מכירה ופדיון, יוצג שיעור עמלה בפועל, לגבי דמי ניהול יוצג שיעור עמלה שנתי בפועל
4 שווי הפיקדון כולל ניירות ערך ישראלים וזרים