מחשבוןפיקדון

מחשבון פיקדון לחישוב סכום הכסף המתקבל

מחשבון לחישוב חיסכון לטווח קצר או ארוך אשר עוזר לך לחשב את סכום הכסף שיתקבל בסוף תקופת הפיקדון. 

איך משתמשים במחשבון?

יש להזין את סכום ההפקדה הראשוני, את התקופה עליה חשבת ואת אחוז הריבית השנתית שניתנה לך מהבנק. לאחר לחיצה על כפתור "חישוב" ניתן יהיה לאמוד את הסכום הסופי שיצטבר בסוף התקופה. 

סכום הפיקדון:

ניתן להזין סכום בין 1,000 - 3,000,000 ש"ח

תקופה בחודשים:

ניתן להזין תקופה בין 1 - 120 חודשים

אחוז ריבית שנתית:

%
ניתן להזין אחוז ריבית שנתית בין 0% - 20%
מחשבון פיקדון של בנק ירושלים


סכום הפיקדון בסוף התקופה:

מחושב לפי קרן + ריבית

הסכום הינו ברוטו לפני מס. החישובים הם בגדר אומדן בלבד. עשויים להיווצר שינויים בגין שנה מעוברת או שנים לא שלמות.

חשוב לדעת:

  • חישוב נתוני הפיקדון במחשבון הינם בשקלים בלבד
  • המחשבון הינו כלי עזר ומיועד לצורך המחשה בלבד
  • תנאי הפיקדון ושיטת ההחזר יקבעו בבנק ירושלים בעת העמדת הפיקדון
  • תוצאות סכומי ההחזר החודשי המוצגים במחשבון כוללים קרן וריבית בלבד. לסכומים אלו עשויים להתווסף: עמלות רלוונטיות, הפרשים ושינויים בהצמדה, דמי גבייה, ריבית פיגורים וכיוצ"ב, והן מוצגות בקירוב בלבד
  • חישוב הריבית במחשבון הינו שנתי לפי חודשים מלאים
  • השפעת ההצמדה למדד/שער מט"ח על התוצאות מבוססת על ההנחה כי המדד/שער החליפין יעלה באופן לינארי במהלך תקופת הפיקדון

תתקדמו.

פיקדון דיגיטלי משתלם במיוחד בהתאמה אישית

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות