הלוואות משכנתא במטבע חוץ

משכנתא במט"ח

בשני משפטים:
הלוואות משכנתא במטבע חוץ נלקחות לתקופה של עד 20 שנה, בריבית המבוססת על מרווח קבוע מריבית העוגן. ההחזר של ההלוואה נעשה בכל 3 חודשים (רבעון). ניתן לקבל הלוואות משכנתא במט"ח במטבעות: דולר ארה"ב, ליש"ט, אירו, פרנק שוויצרי, ודולר קנדי.

למי מתאים המסלול?
הלוואות משכנתא במט"ח מתאימות לתושבי חוץ בעלי הכנסה במטבע חוץ הקונים בארץ דירה.

יתרונות המסלול
היתרון הגדול של הלוואות אלו הוא כי הן ניתנות לסילוק ללא עמלת פירעון מוקדם (למעט עמלה תפעולית בסך 60 ש"ח), בהודעה מראש של 10 ימים, עד 45 ימים מיום מתן ההודעה. 

עוגני הריבית של הלוואות המט"ח

  • דולר ארה"ב USD משתנה כל 3 חודשים- SOFR – Secured Overnight Financing Rate: הריבית מבוססת על עסקאות ריפו ללילה אחד (O/N), בהן אג"ח ארה"ב משמשת כבטוחה. הריבית לתקופות השונות מבוססת על עקום ריבית צופה פני עתיד. ציטוט ריבית העוגן יתקבל מחברת CME.

  • דולר ארה"ב – USD, משתנה כל 5 שנים- עוגן הריבית הוא אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב ל-5 שנים. עוגן הריבית ילקח ממערכת המסחר בלומברג.

  • אירו EUR משתנה כל 3 חודשים- עוגן הריבית הוא EURIBOR כלומר ריבית בינבנקאית, המבוססת על שוק המימון הבין בנקאי באירופה. הריבית מבוססת על עסקאות/ ציטוטים של מספר בנקים. הריבית לתקופות השונות מבוססת על עקום ריבית צופה פני עתיד. ציטוט ריבית העוגן יתקבל מ- EMMI (European Money Markets Institue).

  • לירה שטרלינג GBP משתנה כל 3 חודשים- עוגן הריבית הוא SONIA – Sterling Overnight Index Average: ריבית O/N המבוססת על שוק עסקאות ה-OIS (Overnight Index Swap) בליש"ט. הריבית לתקופות השונות מבוססת על עקום ריבית צופה פני עתיד. ציטוט ריבית העוגן יתקבל מחברת ICE.

  • יין יפני JPY- עוגן הריבית הוא TONA – Tokyo Overnight Average Rate: ריבית O/N המבוססת על שוק עסקאות ה- OIS  (Overnight Index Swap) במטבע היין היפני. הריבית לתקופות השונות מבוססת על עקום ריבית צופה פני עתיד, עקום  TORF (Tokyo Term Risk Free Rate). ציטוט ריבית העוגן התקבל מחברת Quick CORP.
אופן התשלום
ניתן לפרוע את ההלוואות מוקדם ללא עמלות למעט עמלה תפעולית בסך 60 ₪. ניתן לבצע את ההלוואות בלוח שפיצר, גרייס או בלון.

סדרי פירעון
בהלוואות צמודות מט"ח התשלום בגין ההלוואה מתבצע אחת לרבעון ב 1 לחודש.

חשוב לדעת: כל מסלולי ההלוואות במט"ח הינם לתקופה של בין 4 ל 30 שנים.

מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות