היסטורייתהריביות

תנודות בריבית

כאן תוכלו לראות ולהשוות את תנודות הריביות במשך עד 20 שנה אחורה, בהלוואות בהן שיעור הריביות אינו קבוע ואינו ידוע לאורך כל חיי ההלוואה ניתן לראות את תנודות הריבית לאורך השנים. אנא בחרו את סוג הריבית ואת מספר השנים הרצויים בהם תרצו לראות את שינוי הריבית לאורך התקופה


איזו ריבית מעניינת אותך?

שיעור התשואה הריאלית הממוצעת של אג"ח ממשלתיות במגזר הצמוד לתקופה לפדיון של שנה, שמפרסם בנק ישראל מעת לעת בטבלת התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים) בשורת "ממוצע מדדי", ובתוספת של 5%.

נא לבחור תקופה:

שם הריבית תאריך הריבית שיעור הריבית
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/05/2024 3.36%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/05/2024 3.36%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/04/2024 6.16%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/04/2024 3.26%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/04/2024 3.26%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/03/2024 6.09%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/03/2024 3.35%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/03/2024 3.35%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 21/02/2024 5.80%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/02/2024 3.48%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/02/2024 3.48%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/01/2024 6.01%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/01/2024 3.70%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/01/2024 3.70%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/12/2023 6.32%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/12/2023 3.88%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/12/2023 3.88%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/11/2023 6.56%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/11/2023 3.82%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/11/2023 3.82%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/10/2023 3.78%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/10/2023 6.83%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/10/2023 3.78%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/09/2023 6.87%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/09/2023 3.7%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/09/2023 3.7%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/08/2023 7.00%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2023 3.76%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2023 3.76%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/07/2023 6.67%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/07/2023 3.85%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/07/2023 3.85%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/06/2023 6.59%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/06/2023 3.92%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/06/2023 3.92%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/05/2023 6.58%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/05/2023 4.02%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/05/2023 4.02%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/04/2023 3.95%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/04/2023 3.95%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/04/2023 6.35%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/03/2023 6.18%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/03/2023 3.99%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/03/2023 3.99%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 26/02/2023 3.94%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 26/02/2023 3.94%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/02/2023 6.37%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/02/2023 3.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/02/2023 3.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/01/2023 6.29%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/01/2023 3.67%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/01/2023 3.67%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/12/2022 5.71%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/12/2022 3.64%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/12/2022 3.64%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/11/2022 5.19%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/11/2022 3.52%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/11/2022 3.52%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/10/2022 3.1%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/10/2022 3.1%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/10/2022 4.59%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/09/2022 3.79%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/09/2022 3.02%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/09/2022 3.02%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/08/2022 3.71%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2022 3.11%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2022 3.11%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/07/2022 3.22%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/07/2022 2.79%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/07/2022 2.79%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/06/2022 2.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/06/2022 2.47%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/06/2022 2.47%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/05/2022 2.22%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/05/2022 2.22%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/05/2022 2.51%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/04/2022 2.54%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/04/2022 2.18%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/04/2022 2.18%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/03/2022 2.43%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/03/2022 1.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/03/2022 1.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/02/2022 2.66%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/02/2022 1.85%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/02/2022 1.85%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/01/2022 2.47%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/01/2022 1.86%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/01/2022 1.86%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/12/2021 2.51%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/12/2021 1.88%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/12/2021 1.88%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/11/2021 2.29%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/11/2021 1.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/11/2021 1.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/10/2021 2.56%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/10/2021 2.03%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/10/2021 2.03%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 20/09/2021 2.06%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 20/09/2021 2.06%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/09/2021 2.90%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/08/2021 3.11%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2021 2.04%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2021 2.04%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 19/07/2021 2.96%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/07/2021 2.03%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/07/2021 2.03%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/06/2021 2.99%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/06/2021 2.23%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/06/2021 2.23%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/05/2021 3.34%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/05/2021 2.29%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 12/05/2021 2.29%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/04/2021 3.57%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/04/2021 2.33%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 14/04/2021 2.33%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/03/2021 3.72%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/03/2021 2.37%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/03/2021 2.37%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/02/2021 3.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/02/2021 2.58%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/02/2021 2.58%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/01/2021 4.51%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/01/2021 2.70%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/01/2021 2.70%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/12/2020 4.92%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/12/2020 2.82%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/12/2020 2.82%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/2020 5.33%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/10/2020 5.40%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/10/2020 2.77%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/10/2020 2.77%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/09/2020 4.96%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/09/2020 2.84%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/09/2020 2.84%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/08/2020 5.14%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2020 2.71%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/08/2020 2.71%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/07/2020 4.92%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/07/2020 2.82%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/07/2020 2.82%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/06/2020 4.60%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/06/2020 3.06%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/06/2020 3.06%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/05/2020 5.72%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/05/2020 3.17%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/05/2020 3.17%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 21/04/2020 2.60%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 21/04/2020 2.60%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/04/2020 6.75%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/03/2020 4.79%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/03/2020 2.52%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/03/2020 2.52%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/02/2020 4.17%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/02/2020 2.60%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/02/2020 2.60%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/01/2020 4.25%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/01/2020 2.57%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/01/2020 2.57%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/12/2019 4.28%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/12/2019 2.53%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/12/2019 2.53%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/11/2019 2.57%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/11/2019 2.57%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 03/11/2019 4.14%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/10/2019 2.62%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/10/2019 2.62%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/09/2019 4.19%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/09/2019 2.65%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/09/2019 2.65%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 18/08/2019 4.09%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/08/2019 2.81%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 13/08/2019 2.81%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 17/07/2019 3.93%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/07/2019 2.86%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/07/2019 2.86%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 16/06/2019 4.09%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/06/2019 2.96%
ריבית משתנה כל שנה צמודה 11/06/2019 2.96%

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות