משכנתא לא צמודה על בסיס ריבית הפריים

או במילים פשוטות: הלוואה בשקלים עם ריבית משתנה עד 30 שנה

בשני משפטים:

הלוואת משכנתא בשקלים עד 30 שנה, ללא הצמדה ועם ריבית משתנה – על בסיס ריבית בשיעור ריבית הפריים בתוספת מרווח קבוע. אופן התשלום הוא חודשי על פי סכום שנקבע מראש בכפוף לשינוי הריבית.

למי מתאים המסלול?

  • למי שמעוניין להימנע מהצמדת קרן ההלוואה למדד המחירים לצרכן
  • למי שיכול לעמוד בשינוי משמעותי בהחזר החודשי במקרה שבנק ישראל יעלה את הריבית
יתרונות המסלול:
  • ניתן לפרוע את ההלוואה ללא עמלת פירעון מוקדם (למעט עמלה תפעולית בסך 60 ₪) בהודעה מראש של 10 ימים, עד 45 ימים מיום מתן ההודעה. אם לא תינתן הודעה מראש כאמור תיגבה עמלה בגין אי מתן הודעה בשיעור 0.1% מהסכום הנפרע.
  • הקרן אינה צמודה למדד המחירים לצרכן  ומשולמת  מדי חודש על פי הסכום שנקבע מראש.
  • יתרת קרן ההלוואה הולכת ופוחתת (כאשר הפירעון החודשי כולל קרן וריבית).
  • נטל ההחזר החודשי קטן או גדל בהתאם לירידת או עליית ריבית בנק ישראל.

אופן התשלום
משכנתא זו ניתן לפרוע עפ"י לוח שפיצר, גרייס או בלוןבמסלול זה ניתן לבחור בתשלום בגרייס חלקי (ע"ח הריבית בלבד) למשך לתקופה של עד 7 שנים ובהמשך התקופה תשולם הקרן בלוח שפיצר.

סדרי פירעון
תשלום ההלוואה מתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. החיוב בגין ההלוואה מתבצע אחת לחודש ב-1, ב-10 או ב-15 לחודש בהתאם לבחירתכם.

מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מה עוד יעניין אותך?

דברו

איתנו

*פרטיך יישמרו וישמשו לצורך חזרה אליך

CAPTCHA
רענןהשמע
 

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות