שאלותתשובות

שאלות בנושא שיכולות לעניין אותך:

בתקופה זאת מומלץ לקחת הלוואה המתאימה ליכולת ההחזר של משק הבית. ניתן לקחת הלוואה במסגרתה משלמים תשלומים נמוכים בהתחלה (תשלום בגין הריבית בלבד) ובתקופה השנייה תשלומים גבוהים יותר.

אפשר לפנות לבנק ולבקש לדחות את ההחזר החודשי של ההלוואה שברשותכם. ניתן לדחות את תשלומי קרן ההלוואה והריבית (דחייה מלאה של התשלום) לתקופת דחיית התשלומים או לשלם תשלום רק של הריבית בתקופת הדחייה.

תחזרו לשלם את יתרת ההלוואה והריבית שנצברה בגין תקופה זו כאשר היא תיפרס עד לתום התקופה של ההלוואה המקורית.

כן, אפשר לפנות לבנק לצורך בחינת זכאותך להלוואה.

 קיימים שני מסלולי הקפאת משכנתא.

הקפאה מלאה היא הקפאה של הקרן והריבית. בפועל זה אומר, שבמשך תקופת ההקפאה לא יתבצעו כלל החזרי משכנתא לבנק. הקפאה מלאה דומה להלוואת בלון.

הקפאה חלקית היא הקפאה של הקרן בלבד. במשך תקופת ההקפאה לא יהיו החזרים על חשבון הקרן אך ההחזרים על חשבון הריבית יימשכו כרגיל. הקפאה חלקית דומה להלוואת גרייס.

כן, ניתן להקפיא משכנתא בכל שלב.

צריך לזכור כי הקפאת משכנתא כרוכה בקבלת אישור הבנק. לפי המתווה שפרסם בנק ישראל בעקבות משבר הקורונה, הבנקים מחויבים לאשר בקשות להקפאת משכנתא אם הוגשו עד לתאריך 31.12.2020. המתווה מתייחס למי שעד משבר הקורונה עמדו בהחזרי המשכנתא ולא נפתח מולם הליך משפטי. 

זה תלוי. דחיית תשלומי הלוואה צרכנית והקפאת משכנתא, שתיהן פעולות שמטרתן לסייע בתקופה של קושי תזרימי. שתי הפעולות כרוכות בריבית שתתווסף לסכום ההלוואה שנותר לפירעון. לפני בחירה באחת הפעולות כדאי לבדוק אלו תנאים ניתן לקבל מבחינת משך התקופה וגובה הריבית, ולבחור באפשרות שתתאים לך ביותר.

לא, אין קשר בין תמהיל המשכנתא שלקחת ובין תנאי ההקפאה. לפי המתווה של בנק ישראל, בקשות הקפאה חדשות שיוגשו עד תאריך ה-31.12.2020 יאושרו לתקופה של 9 חודשים. במידה וכבר הגשת בקשה להקפאה מתחילת משבר הקורונה, ניתן להאריך את ההקפאה לתקופה של עד 9 חודשים ובלבד שהבקשה להארכת התשלומים הוגשה עד ליום 31.12.20.

 

כן. אין הגבלה על יתרת ההלוואה שנותרה לפירעון בעת ההקפאה, מכאן שניתן להקפיא משכנתא בכל שלב. ההקפאה מותנית באישור הבנק.

הקפאת משכנתא היא בעצם לקיחת הלוואה חדשה בגובה ההקפאה ויש לה השפעה ישירה על יתרת ההלוואה. בתום תקופת ההקפאה ההחזר החודשי יעלה, שכן תתווסף ריבית על תקופת ההקפאה, ויתרת ההלוואה תחולק מחדש למספר החודשים שנותר עד סוף תקופת הפירעון.

הקפאת משכנתא לא אמורה למנוע הגשת בקשה למחזור הלוואה.

בקשה להקפאת משכנתא ניתן להגיש באתר האינטרנט של הבנק ובאמצעות פנייה למוקד השירות של הבנק. בגלל משבר הקורונה מוקדי השירות עובדים במתכונת מצומצמת, ולכן זמני ההמתנה ארוכים. מומלץ להגיש את הבקשה דרך האתר ולהיאזר בסבלנות. חשוב להמשיך לשלם את החזרי המשכנתא במועדם עד לאישור הבקשה.

בעקבות משבר הקורונה, בנק ישראל פרסם מתווה להקלות בהחזרי הלוואות. על פי המתווה, הבנקים יאשרו תשעה חודשי הקפאה ללווה שהגיש בקשת הקפאה עד לתאריך ה31.12.2020. לווה שקיבל כבר הקפאה לתקופה קצרה יותר בתקופת משבר הקורונה, יוכל להגיש בקשה להארכת ההקפאה עד גבול של תשעה חודשים. בנוסף, ההקפאה לא תהיה כרוכה בעמלה.

המתווה קובע תנאי מינימום, אך הבנקים רשאים להאריך את תקופת ההקפאה.

מבחינת הבנק, לווה שמתקשה בעמידה בהחזרי משכנתא יכול לבחור בהקפאת משכנתא או לנסות לקבל תנאי החזר נוחים יותר על ידי מיחזור המשכנתא. מתווה בנק ישראל מתייחס לפעולה של הקפאת משכנתא בלבד.

משרד הבינוי והשיכון מציע סיוע בלקיחת משכנתא והקלות בהחזרים לזכאים. זוהי אפשרות שלא קשורה לבנקים, בדיקת זכאות מתבצעת אך ורק ישירות מול משרד הבינוי והשיכון.

פעולת דחיית תשלומי ההלוואה אינה מוגבלת להלוואה אחת בלבד. ניתן לבחור להקפיא את כל המשכנתאות וההלוואות או רק חלק מהן. כדאי לבחון את השיקולים לפני קבלת ההחלטה על מנת לוודא כי בתום תקופת ההקפאה, תהיה לך אפשרות לעמוד בהחזרים החודשיים.

ניתן לבדוק האם אפשר יהיה לשפר את תנאי המשכנתא רק במסגרת בקשה למחזור משכנתא. בעקבות משבר הקורונה לא היתה השפעה לרעה על הריביות ולכן פעולה זו נותרה כדאית כפי שהיתה בעבר. מעת לעת כדאי לבדוק האם מיחזור משכנתא יאפשר לך תנאי החזר נוחים יותר מאלו להם התחייבת במעמד לקיחת ההלוואה.

 

 

מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות