משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה

או במילים פשוטות: אתם בוחרים מתי ישתנה גובה הריבית

בשני משפטים: 
מסלול הלוואה לתקופה של עד 30 שנה. בהלוואה זו הריבית מתעדכנת במועדים קבועים מראש לפי הבחירה שלך במעמד החתימה על ההלוואה: אחת לשנה, אחת לשנתיים וחצי או אחת לחמש שנים.
 
למי המסלול מתאים?
  • למי שצופה עלייה בהכנסה וייתכן שירצה לפרוע חלק מההלוואה לפני מועד הסיום שלה.
  • למי שצופה ירידה בשיעור הריבית.
יתרונות המסלול
  • כאשר מעריכים כי הריבית תהיה נמוכה יותר בעתיד.
  • אפשר לפרוע את ההלוואה מוקדם וללא עמלות (למעט עמלה תפעולית בסך 60 ש"ח), במועדי עדכון הריבית. במידה ויבוצע פירעון מוקדם שלא במועדי עדכון הריבית (כל שנה, שנתיים וחצי או חמש שנים בהתאם למסלול הנבחר) ייתכן שתהיה עמלת פרעון מוקדם. במקרה כזה, תחושב העמלה ביחס למועד שינוי הריבית הקרוב ולא ביחס למועד סיום ההלוואה. 

אופן התשלום
משכנתא זו ניתן לפרוע עפ"י לוח שפיצר, גרייס או בלון.

סדרי פירעון
תשלום ההלוואה מתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. החיוב בגין ההלוואה מתבצע אחת לחודש ב-1, ב-10 או ב-15 לחודש בהתאם לבחירתכם.

עוגן שינוי הריבית
במועד שינוי הריבית (כל שנה, 2.5 שנים, 5 שנים) תיקבע הריבית עפ"י עוגן ההלוואה בתוספת קבועה כפי שנקבע במועד אישור ההלוואה:  

  • ריבית משתנה כל שנה- שיעור התשואה הריאלית הממוצעת של אג"ח ממשלתיות במגזר הצמוד לתקופה לפדיון של שנה, שמפרסם בנק ישראל מעת לעת בטבלת התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים) בשורת "ממוצע מדדי", ובתוספת של 5%.
  • ריבית משתנה כל 2.5 שנים על בסיס העוגן- הממוצע בין שיעור התשואה הריאלית הממוצעת של אג"ח ממשלתיות במגזר הצמוד לתקופה לפדיון של שנתיים לשיעור התשואה כאמור לתקופה לפדיון של שלוש שנים, ובתוספת של 5%. שיעורי התשואה הינם כפי שמפרסם בנק ישראל מעת לעת בטבלת התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים) בשורת "ממוצע מדדי".
  • ריבית משתנה כל 5 שנים על בסיס העוגן- שיעור התשואה הריאלית הממוצעת של אג"ח ממשלתיות במגזר הצמוד לתקופה לפדיון של 5 שנים, שמפרסם בנק ישראל מעת לעת בטבלת התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים) בשורת "ממוצע מדדי", ובתוספת של 5%.

לידיעתך, על פי הוראות המפקח על הבנקים בבנק ישראל, אין לבנק כל השפעה על הבסיס לקביעת שיעור הריבית בכל מועד שינוי. מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מה עוד מעניין אותך?

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות