משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה

או במילים פשוטות: אתה קובע מתי ישתנה גובה הריבית

בשני משפטים: 
מסלול הלוואה לתקופה של עד 30 שנה. כאן הריבית תיקבע מחדש במועדים קבועים מראש לפי הבחירה שלך במעמד החתימה על ההלוואה: אחת לשנה, אחת לשנתיים וחצי או אחת לחמש שנים.
 
למי היא מתאימה?
  • למי שצופה עלייה בהכנסה וייתכן שירצה להחזיר חלק מההלוואה בהקדם.
  • למי שצופה ירידה בשיעור הריבית.
למה זה כדאי?
  •  אפשרות לריבית נמוכה יותר בעתיד במקרה של ירידה עתידית בשיעורי הריבית.
  •  אפשר לפרוע את ההלוואה מוקדם וללא עמלות (במועדי עדכון הריבית).
  •  תמיד ניתן לשנות את ההלוואה למסלול של "הלוואה בריבית קבועה".

לידיעתך, על פי הוראות המפקח על הבנקים בבנק ישראל, אין לבנק כל השפעה על הבסיס לקביעת שיעור הריבית בכל מועד שינוי. כמו כן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דבר

איתנו

מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם*