בלון

סוג של הלוואה בה הקרן והריבית מוחזרות רק בתום תקופת ההלוואה (במידה וההלוואה נושאת הצמדה, גם ההצמדה תשולם בתום התקופה). הלוואת בלון נקראת גם הלוואת בוליט (ירייה, באנגלית) או הלוואת גישור.

קיימים שני סוגים של הלוואות בלון: הלוואת בלון מלאה – הקרן והריבית נפרעות רק בתום תקופת ההלוואה. הלוואת בלון חלקית – הריבית משולמת מדי חודש במהלך תקופת ההלוואה והקרן נפרעת בבת אחת בתום התקופה.

הלוואת בלון מלאה דומה להקפאה מלאה של תשלומי הלוואה. הלוואת בלון חלקית דומה להקפאה חלקית של תשלומי הלוואה.