שיטת החזר על פי לוח שפיצר

שיטה לחישוב גובה ההחזרים לאורך חיי ההלוואה, הקרויה על שם המתמטיקאי שהמציא אותה. השיטה מחשבת את סכום הפירעון המלא מראש על ידי שקלול נתוני הקרן וצפי הריביות לאורך כל חיי ההלוואה, וגוזרת ממנו גובה החזר חודשי אחיד. שיטה זו נותנת וודאות גבוהה ללווה ולכן היא נפוצה.