dcsimg
 
 

הלוואה עד 50,000 ₪ מבלי לעבור בנק

הגש עכשיו בקשה להלוואה לכל מטרה ב - 3 שלבים פשוטים


מטרת הלוואה פרטים אישיים פרטי חשבון סיום

בחר את מטרת ההלוואה שברצונך לקבל
בחר את סכום ההלוואה

בחר את סכום ההלוואה

פרטי ההתקשרות שלך

פרטי ההתקשרות שלך (פרטי ההתקשרות ישמרו במאגרי המידע של הבנק)

המשך
 

​אנו שמחים לארח אותך באתר בנק ירושלים בע"מ (להלן: "בנק ירושלים" או "הבנק"). הגלישה באתר, לרבות אתר הלקוחות, והשימוש בנתונים, במידע, בשרותים ובכלים המצויים בו כפופים להוראות, לתנאים ולסייגים המפורטים להלן ("תנאי הגלישה"). כל הזכויות שמורות לאתר בנק ירושלים, המציע משכנתאות, הלוואות, פיקדון בריבית אטרקטיבית ושירותי שוק ההון. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב מבנק ירושלים.
לתשומת לבך, פרטי גלישתך באתר הבנק נשמרים במאגרי המידע של הבנק. גלישה באתר הבנק והשארת פרטים בו מהווים הסכמה לשמירתם על ידי הבנק.