השירותים שלנו בסניפים

בסניפים אפשר לקבל מידע ולבצע פעולות בנושאים הבאים:

עובר ושב

עובר ושב

העברות ותשלומים

 • העברה בנקאית בין חשבונות הלקוח/ה בבנק 
 • העברה לצד ג' 
 • העברת זה"ב

הרשאה לחיוב חשבון

 • הקמת הרשאה לחיוב חשבון
 • ביטול הרשאה לחיוב חשבון
 • עדכון פרטי הרשאה לחיוב חשבון
 • הקפאת הרשאה לחיוב חשבון
 • העברת הוראת קבע מבנק אחר

פתיחת חשבון ושינויים בחשבון קיים

 • פתיחת חשבון
 • בירור יתרה ותנועות אחרונות
 • עדכון נתוני זהות
 • שינוי שם בעלי החשבון
 • עדכון פרטי אנשי קשר בחשבון
 • הוספת/גריעת סוג קשר בחשבון
 • עדכון סיווג חתימות בחשבון
 • עדכון פרטי לקוחות תושבי חוץ/FATCA
 • עדכון דוא"ל
 • עדכון נפטרים
 • עדכון כתובת זהות/חשבון
 • עדכון מס' טלפון נייד/נייח
 • סגירת חשבון

מזומנים

 • הפקדת מזומנים
 • משיכת מזומנים
 • הגדלת משיכת מזומנים בכרטיס

שיקים

 • הזמנת פנקסי שיקים
 • איסוף פנקסי שיקים
 • ביטול הזמנת פנקסי שיקים
 • הפקדת שיקים
 • הפקדת שיק דחוי למשמרת
 • שיקים בנקאים
 • ביטול שיק
 • ביטול שיק בנקאי

מט"ח

 • העברת מט"ח
 • המרת מט"ח
 • הפקדת מזומנים או משיכה

הלוואות

הלוואות ומסגרות אשראי

מסגרות אשראי

 • בקשה להקצאת מסגרת אשראי קבועה או זמנית
 • הקמת מסגרת אשראי
 • בקשה להגדלת/ הקטנת/ הארכת מסגרת אשראי
 • ביטול מסגרת אשראי

הלוואות

 • הגשת בקשה להלוואה
 • קבלת מידע
 • שינוי מועד חיוב
 • שינוי הרשאה לחיוב ההלוואה
 • תשלומי פיגורים להלוואה צרכנית
 • ביטול הלוואה
 • פרעון מלא או חלקי של ההלוואה
 • שינוי מספר תשלומים והסכום חודשי
 • פתיחת חשבון הלוואה באופן מקוון

הלוואות בערבות המדינה

 • קבלת מידע
 • פרעון מלא או חלקי של ההלוואה
 • שינוי מספר תשלומים והסכום חודשי
 • ביטול הלוואה
 • שינוי מועד חיוב
 • שינוי הרשאה לחיוב ההלוואה
 • קבלת מצב חשבון/דו"ח תנועות כספיות
 • רישום ערבות
 • שינוי פרטי ערבות
 • ביטול ערבות

פיקדונות

פיקדונות וחסכונות

 • הפקדה לפיקדון
 • קבלת מידע
 • משיכת פיקדון בתחנת יציאה וביום חידוש
 • ביטול משיכה בתחנת יציאה/ שבירה
 • שבירת פיקדון
 • שינוי פרטי פיקדון בהפקדה רב פעמית
 • עצירה/ חידוש הפקדה לפיקדון רב פעמי

משכנתאות

משכנתאות וערבויות

 • הגשת בקשה למשכנתא
 • קבלת מידע על:
  • קרן הלוואה, מועד ביצוע ומועד סיום
  • סוג ריבית, שיעור ריבית במועד ביצוע, שיעור ריבית נוכחי ומנגנון קביעת הריבית
  • עמלת פרעון מוקדם
 • תשלומי פיגורים למשכנתא
 • בקשה למכתב כוונות/ עדכון מכתב כוונות
 • הגשת בקשה להפחתת/ החלפת לווה/ ממשכן/ בטוחה
 • הפקת מכתבים מיוחדים עפ"י דרישה
 • הפקת שחרורים וביטול משכון/ שעבוד בעקבות סילוק מוקדם או במועד
 • מצב חשבון/ דו"ח תנועות כספיות

כרטיס חיוב

כרטיסי חיוב

 • הזמנה ומסירה של כרטיס בנקט
 • ביטול כרטיס בנקט
 • הזמנת ומסירה של כרטיס אשראי
 • שינוי מסגרת בכרטיס אשראי
 • שינוי גובה סכום לחיוב
 • ביטול כרטיס אשראי
 • חיוב חודשי קבוע
 • העברת הוראות קבע
 • הוספת מועדוני לקוחות
 • עדכון פרטי התקשרות
 • שינוי יום חיוב
 • עיצוב כרטיס
 • עדכון שם ותואר
 • טיפול בכרטיס - החלפת פלסטיק
 • שינוי קוד סודי

פעולות נוספות

 

פעולות נוספות

 • הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת ועדכון ערוצים ושירותים
 • הפקה, שיחזור והחלפת שם משתמש וסיסמה לאפליקציה/ אתר/ מוקד טלפוני
 • העלאת רמת הרשאה לערוצים
 • ביטול הרשאות לערוצים

שוק ההון

ניירות ערך

 • חתימה על הסכם יעוץ
 • אפיון צרכי לקוחות/ חידוש
 • קניית ומכירת ניירות ערך ישראלים וזרים
 • העברת ניירות ערך לחשבון הלקוח/ה ולצד ג
 • קבלת מידע

 

לתשומת לבך, לא בכל סניף ניתן לבצע את כל הפעולות. לפירוט הסניפים, שעות הפעילות והפעולות שניתן לבצע בהם >

    

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות