השירותים שלנו בסניפים

בסניפים אפשר לקבל מידע ולבצע פעולות בנושאים המפורטים בהמשך.

לתשומת לבך, לא בכל סניף ניתן לבצע את כל הפעולות. לפירוט הפעולות שניתן לבצע בכל סניף ושעות הפעילות של הסניפים >

עובר ושב

עובר ושב

העברות ותשלומים

 • העברה בנקאית בין חשבונות הלקוח/ה בבנק 
 • העברה לצד ג' 
 • העברת זה"ב

הרשאה לחיוב חשבון

 • הקמת הרשאה לחיוב חשבון
 • ביטול הרשאה לחיוב חשבון
 • עדכון פרטי הרשאה לחיוב חשבון
 • הקפאת הרשאה לחיוב חשבון
 • העברת הוראת קבע מבנק אחר

מזומנים

 • הפקדת מזומנים
 • משיכת מזומנים
 • הגדלת משיכת מזומנים בכרטיס

פתיחת חשבון ושינויים בחשבון קיים

 • פתיחת חשבון
 • בירור יתרה ותנועות אחרונות
 • עדכון נתוני זהות
 • שינוי שם בעלי החשבון
 • עדכון פרטי אנשי קשר בחשבון
 • הוספת/גריעת סוג קשר בחשבון
 • עדכון סיווג חתימות בחשבון
 • עדכון פרטי לקוחות תושבי חוץ/FATCA
 • עדכון דוא"ל
 • עדכון נפטרים
 • עדכון כתובת זהות/חשבון
 • עדכון מס' טלפון נייד/נייח
 • סגירת חשבון
 • שינוי תנאי היוותרות בחיים

שיקים

 • הזמנת פנקסי שיקים
 • איסוף פנקסי שיקים
 • ביטול הזמנת פנקסי שיקים
 • הפקדת שיקים
 • הפקדת שיק דחוי למשמרת
 • שיקים בנקאים
 • ביטול שיק
 • ביטול שיק בנקאי

מט"ח

 • העברת מט"ח
 • המרת מט"ח
 • הפקדת מזומנים או משיכה

הלוואות

הלוואות ומסגרות אשראי

מסגרות אשראי

 • בקשה להקצאת מסגרת אשראי קבועה או זמנית
 • הקמת מסגרת אשראי
 • בקשה להגדלת/ הקטנת/ הארכת מסגרת אשראי
 • ביטול מסגרת אשראי

הלוואות

 • הגשת בקשה להלוואה
 • קבלת מידע
 • שינוי מועד חיוב
 • שינוי הרשאה לחיוב ההלוואה
 • תשלומי פיגורים להלוואה צרכנית
 • ביטול הלוואה
 • פרעון מלא או חלקי של ההלוואה
 • שינוי מספר תשלומים והסכום חודשי
 • פתיחת חשבון הלוואה באופן מקוון

הלוואות בערבות המדינה

 • קבלת מידע
 • פרעון מלא או חלקי של ההלוואה
 • שינוי מספר תשלומים והסכום חודשי
 • ביטול הלוואה
 • שינוי מועד חיוב
 • שינוי הרשאה לחיוב ההלוואה
 • קבלת מצב חשבון/דו"ח תנועות כספיות
 • רישום ערבות
 • שינוי פרטי ערבות
 • ביטול ערבות

פיקדונות

פיקדונות וחסכונות

 • הפקדה לפיקדון
 • קבלת מידע
 • משיכת פיקדון בתחנת יציאה וביום חידוש
 • ביטול משיכה בתחנת יציאה/ שבירה
 • שבירת פיקדון
 • שינוי פרטי פיקדון בהפקדה רב פעמית
 • עצירה/ חידוש הפקדה לפיקדון רב פעמי

משכנתאות

משכנתאות וערבויות

 • הגשת בקשה למשכנתא
 • קבלת מידע על:
  • קרן הלוואה, מועד ביצוע ומועד סיום
  • סוג ריבית, שיעור ריבית במועד ביצוע, שיעור ריבית נוכחי ומנגנון קביעת הריבית
  • עמלת פרעון מוקדם
 • תשלומי פיגורים למשכנתא
 • בקשה למכתב כוונות/ עדכון מכתב כוונות
 • הגשת בקשה להפחתת/ החלפת לווה/ ממשכן/ בטוחה
 • הפקת מכתבים מיוחדים עפ"י דרישה
 • הפקת שחרורים וביטול משכון/ שעבוד בעקבות סילוק מוקדם או במועד
 • מצב חשבון/ דו"ח תנועות כספיות

כרטיס חיוב

כרטיסי חיוב

 • הזמנה ומסירה של כרטיס בנקט
 • ביטול כרטיס בנקט
 • הזמנת ומסירה של כרטיס אשראי
 • שינוי מסגרת בכרטיס אשראי
 • שינוי גובה סכום לחיוב
 • ביטול כרטיס אשראי
 • חיוב חודשי קבוע
 • העברת הוראות קבע
 • הוספת מועדוני לקוחות
 • עדכון פרטי התקשרות
 • שינוי יום חיוב
 • עיצוב כרטיס
 • עדכון שם ותואר
 • טיפול בכרטיס - החלפת פלסטיק
 • שינוי קוד סודי

פעולות נוספות

 

פעולות נוספות

 • הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת ועדכון ערוצים ושירותים
 • הפקה, שיחזור והחלפת שם משתמש וסיסמה לאפליקציה/ אתר/ מוקד טלפוני
 • העלאת רמת הרשאה לערוצים
 • ביטול הרשאות לערוצים

שוק ההון

ניירות ערך

 • חתימה על הסכם יעוץ
 • אפיון צרכי לקוחות/ חידוש
 • קניית ומכירת ניירות ערך ישראלים וזרים
 • העברת ניירות ערך לחשבון הלקוח/ה ולצד ג
 • קבלת מידע

    

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות