השירותים שלנו במוקד הטלפוני

במוקד אפשר לקבל מידע ולבצע פעולות בנושאים הבאים:

 

עובר ושב

עובר ושב

פתיחת חשבון וניהול חשבון

 • פתיחת חשבון באופן מקוון
 • עדכון נתוני זהות
 • שינוי שם בעלי החשבון
 • עדכון פרטי אנשי קשר בחשבון
 • עדכון פרטי לקוחות תושבי חוץ/FATCA
 • עדכון דוא"ל
 • עדכון כתובת זהות/חשבון
 • עדכון מס' טלפון נייד/נייח
 • סגירת חשבון
 • בירור יתרה ותנועות אחרונות

הלוואות ומסגרות

 • הגשת בקשה להלוואה
 • קבלת מידע
 • פרעון מלא או חלקי של ההלוואה
 • שינוי מספר תשלומים והסכום חודשי
 • שינוי מועד חיוב
 • שינוי הרשאה לחיוב של ההלוואה
 • תשלומי פיגורים להלוואה
 • בקשה להקצאת מסגרת אשראי קבועה או זמנית
 • בקשה להגדלת/ הקטנת/ הארכת מסגרת אשראי
 • ביטול מסגרת אשראי

העברות ותשלומים

 • העברה בין חשבונות הלקוח/ה בבנק (עד 100 אלף ₪)
 • העברה לצד ג' 
 • הרשאה לחיוב חשבון/ הוראת קבע - הקמה, הקפאה, עדכון וביטול
 • העברת הוראת קבע מבנק אחר
 • הגדלת משיכת מזומן בכרטיס

שיקים

 • הזמנת פנקסי שיקים - החל מפנקס שני
 • ביטול שיק
 • ביטול הזמנת פנקסי שיקים
 • שיקים בנקאים

משכנתאות

משכנתאות וערבויות

 • הגשת בקשה למשכנתא
 • עדכון ביטוח נכס, עדכון ביטוח חיים, ביטול ביטוח
 • בקשה להסכמה לשיעבוד
 • בקשה למכתב כוונות/ עדכון מכתב כוונות
 • שינוי מועד גביה
 • שינוי הרשאה לחיוב
 • הגשת בקשה להפחתה או החלפה של לווים, ממשכנים או בטוחות
 • הקפאה כבטוחה לגרירה
 • שינוי בלוח תשלומים- הקפאות עפ"י בקשת הלווה
 • הפקת מכתבים מיוחדים עפ"י דרישה
 • הפקת שחרורים וביטול משכון/ שעבוד בעקבות סילוק מוקדם/ במועד
 • קבלת מידע על:
  • קרן הלוואה, מועד ביצוע ומועד סיום
  • סוג ריבית, שיעור ריבית במועד ביצוע, שיעור ריבית נוכחי ומנגנון קביעת הריבית
  • עמלת פרעון מוקדם
 • הפקת שטר והתחייבות לרישום משכנתא
 • מצב חשבון/ דו"ח תנועות כספיות

כרטיס חיוב

כרטיסי חיוב

כרטיסי אשראי:

 • הזמנה וביטול כרטיס בנקט
 • הזמנה וביטול כרטיס אשראי
 • שינוי מסגרת בכרטיס אשראי
 • שינוי גובה סכום לחיוב

כרטיסים נטענים:

 • הנפקה וחידוש כרטיס
 • הגדלת מסגרת למשיכת מזומן
 • עדכון פרטי לקוחות
 • הכחשת עסקה
 • משיכה ללא תמורה
 • העברת כל יתרת הכרטיס לכרטיס חדש
 • חסימת כרטיס מסיבת אובדן/גניבה
 • בירור יתרה ומידע על פעולות בכרטיס
 • הפקת אישור ניהול חשבון
 • העברת כספים מכרטיס לכרטיס
 • ביטול כרטיס

פיקדונות

פקדונות וחסכונות

 • הפקדת פיקדון
 • משיכת פיקדון בתחנת יציאה
 • משיכת פיקדון ביום חידוש
 • ביטול משיכה בתחנת יציאה/שבירה
 • שבירת פיקדון
 • שינוי פרטי פיקדון בהפקדה רב פעמית
 • עצירה/חידוש הפקדה לפיקדון רב פעמי
 • קבלת מידע

שוק ההון

ניירות ערך

 • קבלת מידע

הלוואות

הלוואות בערבות המדינה

 • מצב חשבון / דו"ח תנועות כספיות


פעולות נוספות

פעולות נוספות

 • הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת ועדכון ערוצים ושירותים
 • הפקה, שיחזור והחלפת שם משתמש וסיסמה לאפליקציה/ אתר/ מוקד טלפוני
 • העלאת רמת הרשאה לערוצים
 • ביטול הרשאות לערוצים

 

 

מוקד השירות הטלפוני שלנו לרשותך:

 • מוקד שירות

  5727*

  076-8095111

  שעות פעילות

  א’-ה’
          8:30-16:30
  ו’, ערב חג
    8:30-13:00

  חוה”מ        8:30-14:00

   

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות