מילוןמונחים

 • אופצית מכר (Put)

  1.אופציה המעניקה לרוכש אותה, תמורת פרמיה קבועה, זכות לחייב את כותב האופציה (המוכר) לקנות ממנו כמות מסוימת של ניירות ערך ספציפיים במחיר שהוסכם עליו תוך תקופה הקבועה בהסכם.

  2. במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות למכור במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.

 • אופצית מכר בתוך הכסף (Put in the money)

  מצב שבו מחיר המימוש גבוה ממחיר נכס הבסיס ולמחזיק האופציה מובטח ערך פנימי חיובי אם יממש את האופציה.

 • אופצית רכש (Call)

  1. אופציה שבה ניתנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים במחיר ספציפי, תמורת פרמיה, בכל זמן ובתוך תקופה ספציפית.

  2. במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות לקנות במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.

 • אורך חיים (Life Span)

  התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. (גם: תקופה לפדיון)

 • אורך חיים מוגבל (Limited Life Span)

  ציון שלנייר ערך מסוים יש תקופה קצובה, שבסיומה יהפוך לחסר ערך, כגון אופציה שבעליה לא ניצל את זכות השימוש.

 • אחזקת מחיר (Price Maintenance)

  בשוק ניירות הערך (ארה"ב): פעולה הנעשית על חתמים בתקופת ההפצה הראשונית של נייר ערך חדש השומרים על מחיר בגובה מסוים של נייר הערך שהופץ.

 • אחריות חתם (Underwriteres Liability)

  1. אחריות המוטלת על חתם ניירות ערך על פי חוק, המתחייב כלפי הציבור כי כל הפרטים המופיעים בתשקיף הם מדויקים ונכונים, אין בו פרט מטעה ולא חסר פרט מהותי.
  2. אחריות המתבטאת ברכישת ניירות הערך שהחתם קיבל על עצמו להפיצם בעבור עצמו אם לא ירכשו במסגרת ההצעה לציבור.

 • אחריות לתשקיף (Prospectus Liability)

  האחריות החוקית לתוכן התשקיף מוטלת על מנהלי המנפיק, החתם, והמומחים המסכימים מראש שחוות דעתם תיכלל בתשקיף.

 • אי ביצוע (Non performance)

  כישלון בביצוע עסקת קנייה או מכירה של ניירות ערך במהלך המסחר הרגיל.

 • אי סחירות (Non Negotiable)

  1. חוסר אפשרות להעביר נייר ערך, שטר קניין וכד' מיד ליד בקלות, בשל מגבלות הקיימות לגבי העברה כזו.
  2. נייר ערך שבעת קנייתו או מכירתו השינוי שחל במחירו גדול יחסית.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות