מילוןמונחים

 • אופציה בכסף (At the money)

  מצב שבו מחיר המימוש של אופציה שווה למחיר נכס הבסיס.

 • אופציה בתוך הכסף (In the money)

  מצב שבו מובטח למחזיק האופציה תקבול אם יממש את האופציה

 • אופציה כפולה (Double Option)

  אופציה המעניקה את הזכות לקנות או למכור נכס מסויים והוא מעין אופציה משולבת של אופציית רכש ואופציית מכר.

 • אופציה לאיגרת חוב (Bond Option)

  זכות המקנה אפשרות לקנות איגרות חוב בסכום, בזמן ובמחיר קבועים מראש.

 • אופציה למניות (Stock Option)

  זכות המקנה, בתנאים מסוימים (הנוגעים לסכום, לזמן ולמחיר), אפשרות לקנות מניות של חברה על ידי אנשי מפתח מסוימים שלה.

 • אופציה מחוץ לכסף (Out of the money)

  מצב שבו לא כדאי למחזיק אופציה לממש את האופציה.

 • אופציה על מניות (Stock Purchase Warrant)

  1. מסמך המונפק על ידי חברה המעניק לבעליו את הזכות לרכוש כמות מסוימת של מניות במחיר ספציפי בכל עת, תוך תקופת זמן נתונה.
  2. חוזה שניתן למימוש במחיר שנקבע מראש בתום תקופת זמן נתונה.

 • אופציית מדד (Index option)

  1.אופציות המבוססות על מדד מסויים (המבטא את רמת שוק המניות) ולא על נייר ערך ספציפי.
  2. אופציות המיועדות לבעלי פיקדונות שקליים לא צמודים, המעניקות הגנה מפני עליה גדולה מהצפוי של מדד המחירים לצרכן.

 • אופציית מכר מחוץ לכסף (Put out of the money)

  מצב שבו מחיר המימוש נמוך ממחיר נכס הבסיס. זהו מצב של ערך פנימי שלילי ולכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. הערך הניתן לאופציה כזו נובע מערך הזמן של האופציה.

 • אופצית מטבע חוץ (Foreign Exchange Option)

  חוזה המקנה למחזיק בו זכות לקנות או למכור בעתיד מטבע חוץ אחד כנגד מטבע חוץ אחר בסכום ובשער שנקבעו מראש, תמורת תשלום פרמיה.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות