מילוןמונחים

 • איגרת חוב בריבית ניידת (Floating Rate Bond)

  שם אחר לאיגרת חוב בריבית משתנה.

 • איגרת חוב מיועדת (Designated Bond)

   1. איגרת חוב בלתי סחירה בבורסה שהוצאה לקופת גמל בלבד.
   2. כל איגרת חוב שהוצאה למטרה מיוחדת.

 • איגרת חוב משתתפת (Participating Bond)

  איגרת חוב אשר נושאת ריבית קבועה החייבת להשתלם לעתים מזומנות, אולם בנוסף לכך החברה המנפיקה משתפת את בעלי איגרות החוב ברווחיה.

 • איגרת חוב מתואמת (Adjustment Bond)

  איגרות חוב שמנפיקה חברה כחלק מתהליך הארגון מחדש שהיא עוברת ותוך כדי כך מחליפה התחייבויותיה הקודמות שבידי הציבור.

 • איחוד הון (Capital Consolidation)

  פעולה שעושה חברה שיש לה סוגים שונים של הון מניות - למיזוג הסוגים השונים, למניות בעלות ערך נקוב אחד, או סוג אחד.

 • אינפלציה (Inflation)

  תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחירים הגורמת לירידה בערך הכסף.

 • אינפלציה 12 חודשים הקרובים

  התחזית לשינוי במדד המחירים לצרכן בהתבסס על תחזית ועדת השקעות של כלל פיננסים בטוחה (מתעדכן אחת לשבוע).

 • אישור

  1. מסמך פורמלי הנשלח על ידי מוכר לקונה, המאשר קבלת דבר מה, כגון הזמנה, כספים וכד', ובו הוא מודיע לו כי הם נתקבלו.
  2. הודעה המציינת כי מסמך מתאים אכן מספיק.
  3. חתימה על מסמך שאומת על ידי אדם מוסמך
  .
  4. תגובה להודעה ששולח ברוקר למי שצריך לאשרה ובו הוא מסכים לפרטים העסקיים שנמסרו באותה הודעה

 • אישור מכירה

  אישור ששולח ברוקר ללקוח כדי לאשר ביצוע הוראת מכירה שקיבל.

 • אישור עקרוני

  אישור שנותנת הבורסה לניירות ערך בקשר להנפקה חדשה שתהיה רשומה בה, לאחר שהמנפיק הגיש בקשה לרישום נייר הערך למסחר והתחייב לקיים את החובות החלים, בהתאם לתקנון הבורסה, על מנפיק שניירות הערך שלו רשומים למסחר. (גם: אישור לסחור)

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות