מסמכים לקבלת משכנתא

בדרך לחתום על משכנתא? בדוק אם יש בידך את כל המסמכים

 

מסמכ​ים עבור הלווים:

  • טופס בקשה להלוואה, ממולא וחתום כנדרש
  • תעודת זהות של המבקשים (כולל ספח)
  • אישורי הכנסה: שכירים ידאגו לתלושי משכורת לשלושת החודשים האחרונים. עצמאים ידאגו לשומת מס אחרונה, דוחות מע"מ ואישור רואה חשבון. את הנוסח ניתן לקבל בבנק
  • דפי כל חשבונות העו"ש של הלווים עבור שלושת החודשים האחרונים
  • לווים בעלי זכאות להלוואה מטעם משרד הבינוי והשיכון יביאו עמם את צילום תעודת הזכאות
  • נסח טאבו או אישור מחברה משכנת או רשות מקרקעי ישראל שישמשו הוכחה על הזכויות והשעבודים בנכס
  • נסח עיון מרשם המשכונות, על פי מספר תעודת זהות של כל אחד מבעלי הזכויות בנכס, כאשר מדובר ברכישת דירה מיד שנייה שעדיין לא רשומה על שם המוכרים בלשכת רישום המקרקעין
  • חוזה רכישת הדירה חתום כחוק
  • דו"ח שמאות של הנכס ע"י שמאי מוסמך מטעם הבנק
  • אם הנכס משועבד נדרש אישור שחרור השעבוד
  • הסבת ערבות בנקאית/פוליסת ביטוח לפי "חוק המכר" (במקרה של רכישת דירה חדשה)
  • הרשאה לחיוב חשבון לבנק מסחרי להסדרת גביית התשלום החודשי על חשבון ההלוואה
  • פוליסת ביטוח חיים
  • בהלוואות למימון בנייה – תוכנית, היתר בנייה ואישור מהנדס על שלב הבנייה
מסמכים עבור הערבים:
 • תעודות זהות של הערבים (כולל ספח)
 • אישורי הכנסה כפי שמפורט לגבי הלווים


מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דבר

איתנו

מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם*

*פרטיך יישמרו וישמשו לצורך חזרה אליך

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות