מסמכים לקבלת משכנתא

בדרך לחתום על משכנתא? בדוק אם יש בידך את כל המסמכים

 

מסמכ​ים עבור הלווים:

  • טופס בקשה להלוואה, ממולא וחתום כנדרש
  • תעודת זהות של המבקשים (כולל ספח)
  • אישורי הכנסה: שכירים ידאגו לתלושי משכורת לשלושת החודשים האחרונים. עצמאים ידאגו לשומת מס אחרונה, דוחות מע"מ ואישור רואה חשבון. את הנוסח ניתן לקבל בבנק
  • דפי כל חשבונות העו"ש של הלווים עבור שלושת החודשים האחרונים
  • לווים בעלי זכאות להלוואה מטעם משרד הבינוי והשיכון יביאו עמם את תעודת הזכאות
  • נסח טאבו או אישור מחברה משכנת או רשות מקרקעי ישראל שישמשו הוכחה על הזכויות והשעבודים בנכס
  • נסח עיון מרשם המשכונות, על פי מספר תעודת זהות של כל אחד מבעלי הזכויות בנכס, כאשר מדובר ברכישת דירה מיד שנייה שעדיין לא רשומה על שם המוכרים בלשכת רישום המקרקעין
  • חוזה רכישת הדירה חתום כחוק
  • דו"ח שמאות של הנכס ע"י שמאי מוסמך מטעם הבנק
  • אם הנכס משועבד נדרש אישור שחרור השעבוד
  • הסבת ערבות בנקאית/פוליסת ביטוח לפי "חוק המכר" (במקרה של רכישת דירה חדשה)
  • הרשאה לחיוב חשבון לבנק מסחרי להסדרת גביית התשלום החודשי על חשבון ההלוואה
  • פוליסת ביטוח חיים
  • בהלוואות למימון בנייה – תוכנית, היתר בנייה ואישור מהנדס על שלב הבנייה
מסמכים עבור הערבים:
 • תעודות זהות של הערבים (כולל ספח)
 • אישורי הכנסה כפי שמפורט לגבי הלווים


דבר

איתנו

מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם*