הלוואות זכאות

המדינה מציעה הלוואות לדיור לזכאים שעומדים בקריטריונים, לפי התנאים המפורטים באתר משרד הבינוי והשיכון.

מהי הלוואת זכאות? הלוואת זכאות היא הלוואה מטעם משרד הבינוי והשיכון הניתנת ע"י המדינה בתנאים מועדפים באמצעות בנקים המבצעים משכנתאות, למטרת רכישה או בניית דירת מגורים. ההלוואה מוענקת לקבוצות שונות של "זכאים".
הקבוצות העיקריות שהוגדרו כ"זכאים" הן מי שנימנו על אחת מהאוכלוסיות שהגדיר משרד הבינוי והשיכון. כגון:

 • זוגות צעירים נשואים וידועים בציבור
 • עולים חדשים
 • רווקים מגיל 30 ומעלה
 • משפחות בעלות דירה המתגוררות בצפיפות
 • משפחות חד הוריות

ההלוואה ניתנת למטרות שונות:

 • סיוע במשכנתא ומענק בטחוני בישובי קו עימות ובאזורי עדיפות לאומית
 • סיוע במשכנתא לישובי הנגב
 • מענק בטחוני
 • מענק ניידות

מה הקריטריונים? הקריטריונים לקביעת הזכאות להלוואה נקבעים ע"י משרד הבינוי והשיכון. כמו כן סכומי ההלוואות והתנאים שלהן (שיעור הריבית, תקופת ההלוואה, שיטת התשלום וכו') נקבעים בהתאם לסטטוס האישי של הזכאים ובהתאם למיקום הנכס שקונים.

מה סכום הזכאות? סכום ההלוואה מורכב מזכאות אישית ומהלוואת מקום, במידה וקיימת ביישוב בו נמצא הנכס שקונים. סכום הזכאות נקבע לפי ניקוד והניקוד נקבע לפי הקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הבינוי והשיכון. סכום הלוואת הזכאות האישית ותנאיה עבור זכאים חסרי דיור נקבעים עפ"י מספר גורמים:

 • התקופה לחישוב סכום הזכאות נקבעת לפי המצב האישי של המבקשים. עבור זוגות נשואים התקופה נקבעת לפי מספר שנות נישואין, עבור עולים חדשים לפי מספר השנים מתאריך קבלת מעמד עולה, עבור יחידים התקופה נקבעת לפי ההפרש בין גילם לגיל 30, עבור ידועים בציבור התקופה נקבעת באופן פרטני במסגרת ועדה של משרד הבינוי והשיכון.
 • מספר ילדים
 • מספר אחים ואחיות
 • משך שירות בטחוני- שירות חובה בצה"ל או מג"ב, שירות לאומי, שירות אזרחי ושירות מילואים. שירות מילואים מחושב בתנאי ששירתו לפחות 10 ימים מידי שנה במשך 6 השנים האחרונות.
 • נכים מקבלים תוספת ניקוד לזכאות האישית בהתאם לסוג הנכות ולכללי משרד הבינוי והשיכון.

סיוע במשכנתא לעולים חדשים

 1. הניקוד שתצבור משפחת עולים תלוי במספר השנים המלאות מיום קבלת מעמד עולה. אם בני הזוג עלו במועדים שונים יחושב הותק לפי העולה הותיק יותר וכן עפ"י מספר הילדים.
 2. לכל משפחת עולים תינתן תוספת קבועה של 730 נקודות בנוסף לניקוד האישי ובכל מקרה ייקבע סף ניקוד מינימלי: בשנה הראשונה בארץ, הניקוד לא יפחת מ-1700 נקודות, בשנה השנייה ואילך הניקוד לא יפחת מ-1800 נקודות ולמשפחות עם ותק של יותר מ-5 שנים תינתן תוספת משכנתא שגובהה נקבע עפ"י מספר השנים המלאות מתאריך קבלת מעמד עולה. התוספת ניתנת בתנאי הלוואה ב-3% ריבית ל-28 שנים והצמדה מלאה למדד.

מהם התנאים להלוואת זכאות? 

 • ריבית קבועה
 • קרן וריבית ההלוואה צמודות למדד.
 • ניתן לפרוע ללא תשלום עמלה בגין פרעון מוקדם וללא צורך בהודעה מראש.
 • הלוואת זכאות המשולבת עם הלוואה בנקאית מעניקה הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם בעת פרעון מוקדם של ההלוואה הקיימת, ככל שקיימת עמלת פרעון מוקדם במסלול ההלוואה הבנקאית.

מהי הלוואות מקום? משרד הבינוי והשיכון מעניק תוספת משכנתא למבקשים המעוניינים לרכוש דירה באזור עדיפות. ברוב הישובים באזור עדיפות לאומית א' תינתן תוספת משכנתא לכל רוכשי הדירות או לבוני בתיהם. ברוב הישובים באזור עדיפות לאומית ב' תינתן תוספת משכנתא רק לרוכשי דירות חדשות בבנייה רוויה ומיד שנייה.

מהי תעודת זכאות? לצורך קבלת הלוואת זכאות על הלווים להנפיק תעודת זכאות לסיוע בדיור. תעודת הזכאות היא מסמך המונפק ע"י משרד הבינוי והשיכון, המאשר את זכאות המבקשים לסיוע ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו. תעודת הזכאות מונפקת באמצעות הבנק ותוקפה לשנה.

כיצד מנפיקים תעודת זכאות? כדי להנפיק את התעודה יש להגיע לאחד מסניפי הבנק עם המסמכים המצויינים מטה. הבנקאי יגיש את הבקשה למשרד השיכון בצירוף המסמכים הנדרשים ובתוך מספר ימים או שבועות (פרק הזמן תלוי במשרד הבינוי והשיכון) תונפק תעודה. ניתן להנפיק תעודה עוד לפני רכישת הדירה ולפני הגשת הבקשה להלוואה. הנפקת תעודת הזכאות כרוכה בתשלום עמלה כמפורט בתעריפון עמלות של הבנק.

מסמכים להנפקת תעודת זכאות:

 • תעודת זהות של המבקשים כולל ספח.
 • תעודת זהות של הורי המבקשים, בהם רשומים האחים והאחיות של המבקשים או "תצהיר אחים ואחיות" הכולל את פרטי האחים והאחיות של המבקשים.
 • תעודת נישואין- לזוגות שנישאו או אישור הרשמה לנישואין- לזוגות העומדים להינשא.
 • אישור שירות בצה"ל- ניתן להנפיק דרך אתר אישורים של אתר צה"ל, או אישור שירות לאומי – אישור מהרשות לשירות לאומי אזרחי או מגוף המוכר בו בוצע השירות הלאומי.
 • שירות מילואים- אישור מסוג "אישור שירות מילואים שש שנתי" ניתן להנפיק באתר המילואים של צה"ל.
 • מבקשת הנמצאת בהריון (משבוע 20 ואילך)– אישור רפואי עדכני של רופא ממוסד רפואי מוכר.
 • טופס בקשה לתעודת זכאות ממולא וחתום כנדרש. ניתן לקבל את הטופס באחד מסניפי הבנק.

 


למידע נוסף על הלוואות זכאות באתר משרד הבינוי והשיכון

  

    

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות