הודעות ללקוחות הבנק

הודעה על שינויים בשעות קבלת קהל ללקוחות סניף בנקאות פרטית

ללקוחות בנק ירושלים – סניף בנקאות פרטית:
הננו להודיעכם כי ביום חמישי ה 6.6.2019 הסניף ייסגר בשעה 14:00 עקב סגירת כבישים בירושלים בשל מצעד הגאווה. 
במקרה הצורך ניתן לפנות למוקד הבנק – באמצעות טלפון שמספרו 5727* בין השעות 8:30-18:30. 
כמו כן, באפשרות לקוחות ניירות הערך לפנות ישירות לחדר המסחר – באמצעות טלפון שמספרו 076-8096060. שעות פעילות חדר המסחר: בין השעות 9:00-17:30.

הודעה על שינויים בשעות קבלת קהל במועדים הקרבים

הננו להודיעכם כי יחולו שינויים בימים ובשעות קבלת קהל במועדים חג עליה השמיימה, חג עיד אל פיטר, חג השבועות היהודי וחג השבועות הנוצרי.

חג עליה השמיימה - יום חמישי 30.5.2019
סניפי נצרת וסכנין יהיו סגורים לקבלת קהל. ללקוחותינו יינתנו שירותים בנקאיים בסניף קריון בכתובת דרך עכו 192, קרית ביאליק, בין השעות 09:00-14:00,
16:00-18:00 ובטלפון 076-8095063.

חג עיד אל פיטר - ימים 6.6.2019 - 3.6.2019

שם הסניף תאריך החג ובו יחול שינוי בשעות הפעילות   שעות פעילות הסניף בימים הרלוונטיים שירותים בנקאיים ללקוחות יינתנו
בסניף המגבה
כתובת הסניף המגבה שעות קבלת קהל בסניף המגבה טלפון הסניף המגבה
אום אל פאחם

ערב חג עיד אל פיטר 
יום שלישי
4.6.2019

09:00-12:00
קריון

דרך עכו 192
קרית ביאליק

 

12:00-14:30  076-8095063  
סכנין, נצרת, אום אל פאחם

חג עיד אל פיטר
יום רביעי
5.6.2019

הסניפים סגורים לקבלת קהל 09:00-14:30  

חג עיד אל פיטר
יום חמישי
6.6.2019

09:00-14:00
16:00-18:00

סכנין

עיד אל פיטר
יום שישי
7.6.2019


09:00-12:00

אום אל פאחם נצרת

מרג' אבן עמאר 2
נצרת

09:00-12:00 076-8095091


חג שבועות - יום ראשון 9.6.2019
כל סניפי הבנק, מוקדי הבנק ויחידות המטה יהיו סגורים לקבלת קהל.

חג השבועות הנוצרי - יום שני 10.6.2019
סניפי סכנין ונצרת יהיו סגורים ביום זה. שירותיים בנקאיים ללקוחות יינתנו בסניף אום אל פאחם בין השעות 09:00-13:30, 16:00-18:00 ובטלפון 076-8095097.

בנוסף, ניתן לפנות למוקד הבנק בטלפון 5727*
שעות פעילות המוקד: בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30-18:30. ביום שישי בין השעות 08:30-13:00.

באפשרות לקוחות ניירות הערך לפנות ישירות לחדר המסחר באמצעות טלפון שמספרו 076-8096060
שעות פעילות חדר המסחר: ביום ראשון בין השעות 09:00-16:35. בימים שני עד שלישי בין השעות 09:00-17:30. בימי שישי אין מסחר.

מעבר סניף אשדוד

הרינו שמחים להודיעכם כי סניף אשדוד ברחוב שבי ציון 118, אשדוד, עתיד לעבור למשכנו החדש בשדרות ירושלים 12 , אשדוד בתאריך י"ד סיון תשע"ט  17.6.2019.

להלן פרטי הסניף החדשים :

שם הסניף:  "סניף אשדוד"

כתובת : שדרות ירושלים 12 , אשדוד

טלפון (ללא שינוי) : 076-8095061

פקס (ללא שינוי): 076-8095961

 שעות הפעילות (ללא שינוי) :

 ימי א'         הסניף סגור

 ימים ב', ה'   מ 09:00 עד 14:00 לפנה"צ ומ 16:00 עד 18:00 אחה"צ

 ימי ג', ד'      מ 9:00 עד 14:30

 ימי ו'           מ 9:00 עד 12:00

 יובהר כי לקוחות הסניף יועברו באופן אוטומטי, ללא עלות וללא גביית עמלה כלשהי (*), לא יחול כל שינוי בחשבונם עקב המעבר וכל תנאי החשבון ישמרו, לרבות מספר הסניף ומספר החשבון.

 לא נדרשת הגעה לסניף על מנת לבצע העברת החשבון לסניף החדש או לצורך בקשת העברה לסניף אחר.

 המעבר למיקומו החדש של הסניף יאפשר לנו להמשיך ולהעניק לכם את אותו שירות מקצועי נאמן ומסור בתנאים נוחים  ומשופרים יותר.

 הודעה בדבר פרטי המעבר נשלחה אליכם באמצעות הדואר.

לפרטים נוספים ושאלות נשמח לעמוד לשירותכם בסניף בטלפון 076-8095061 או במוקד הבנק בטלפון 5727*

* ביצוע העברה לסניף/ בנק אחר תתבצע ללא גבית עמלה

שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב בש"ח ופירוט מרכיבי העלות

החל מיום שישי, ה-30 בנובמבר 2018, יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי, כמפורט להלן: 

פירוט מרכיבי הריבית

שיעור השינוי

העלות החדשה המירבית

תעריפית

מתואמת

חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית 

1.

ריבית בסיסית (ריבית הפריים)

0.15% +

1.75%

 

2.

תוספת סיכון מירבית

 

6.50%

 

3.

שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

 

8.25%

8.5%

4.

תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

 

8.50%

 

5.

שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי בתנאי חריגה

 

16.75%

17.8%

6.

עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

 

פטור

 

חשבונות עו"ש לפעילות לקוחות עסקיים ולקוחות תושבי חוץ 

1.

ריבית בסיסית (ריבית הפריים)

0.15% +

1.75%

 

2.

תוספת סיכון מירבית

 

6.50%

 

3.

שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

 

8.25%

8.5%

4.

תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

 

8.50%

 

5.

שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי בתנאי חריגה

 

16.75%

17.8%

6.

עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש)

 

1.5%

1.51%

 

עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש)

 

פטור מעמלה

פטור מעמלה

 

עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

 

פטור מעמלה

פטור מעמלה

7.

דמי ניהול קבועים בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון מראש)

 

170 ש"ח

 

בכל ההלוואות השקליות והאשראי השקלי, לרבות בגין כרטיסי אשראי והפיקדונות לזמן קצוב בהם הריבית משתנה לפי שיעור ריבית החובה הבסיסית (ריבית הפריים) של בנק ירושלים, שיעור הריבית יעלה ב-0.15%, החל מיום שישי ה-30 בנובמבר 2018. 

הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק.

ת"צ 10467-08-17 בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין עמלות חשבון עו"ש

לצפייה בהודעה בדבר הגשת בקשה לחץ כאן

לצפייה בהסכם הפשרה לחץ כאן

 

חובת השימוש ב-IBAN בתקבולים החל מ 1/1/2019

בעקבות הנחייה של בנק ישראל, החל מתאריך 1/1/2019 לא יתאפשר לתאגיד בנקאי בישראל, ובכלל זה לבנק ירושלים, לקבל כספים מבנקים בחו"ל שאינם כוללים את פרטי חשבון המוטב בפורמט IBAN.
נא לוודא כי בעת מתן הנחיות לקבלת כספים לחשבונכם, בנוסף לקוד הסוויפט של הבנק, יצוין מספר IBAN במקום מספר חשבון הבנק.
נזכירכם, כי העברות זה"ב אף הן מחוייבות זה מכבר בציון מספר IBAN, ולפיכך – גם בהעברות באמצעות מערכת זה"ב, יש לציין מספר IBAN.

 

לתשומת לב לקוחות שקיבלו הודעה על מכירת פעילות ניירות ערך שלהם לחברת "מיטב דש טרייד בע"מ"

החל מתאריך 16.2.18 הנכם מתבקשים לפנות לעמוד האינטרנט של מיטב דש.
לקוחות הפועלים באורדרנט, בכדי להתחבר למסחר באמצעות אורדרנט, יש להיכנס עם אותו שם משתמש וסיסמה לאתר.
לקוחות הפועלים באפליקציה של בנק ירושלים נדרשים להוריד את אפליקציית מיטב דש מחנות האפליקציות.
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר למספר טלפון 03-7903555 או לשלוח פנייה למייל trade@meitavdash.co.il

 

שטרות חדשים של 20 ש"ח ו-100 ש"ח הופצו ביום ה, 23.11.2017

בנק ישראל הפיץ ביום ה, 23.11.2017 שטרות חדשים בעריכים של 20 ש"ח ו-100 ש"ח באמצעות קופות הבנקים, המכשירים האוטומטיים וסניפי חברת הדואר. השטרות החדשים מציגים סטנדרטים מתקדמים של ביטחון, חדשנות ונגישות ומשולבים בהם סימני ביטחון נגד זיופים.

השטר החדש בעריך של 20 ש"ח נושא את דיוקנה של המשוררת רחל, צבעו אדום וארכו 129 מ"מ.

השטר החדש בעריך של 100 ש"ח נושא את דיוקנה של המשוררת לאה גולדברג, צבעו כתום ואורכו 143 מ"מ.

לחץ כאן לפרטים המלאים באתר בנק ישראל >

בברכה,

בנק ירושלים בע"מ