הודעות ללקוחות הבנק

לרגל חג המולד וראש השנה הקתולי יחולו שינויים בימים ובשעות קבלת קהל בסניפי סכנין ונצרת

ללקוחות סניפי נצרת וסכנין יינתנו שירותים בנקאיים בסניף מגבה אום אל פאחם כמפורט להלן:

שם הסניף

תאריך והחג בו יחול שינוי בשעות הפעילות

שעות עבודה ביום בו יחול החג

שם הסניף המגבה

כתובת

הסניף

המגבה

שעות קבלת קהל בסניף המגבה

טלפון בסניף

חג המולד

 

 

 

 

נצרת,

 

סכנין

 

 

 

יום שלישי

24.12.2019

ערב חג המולד

 

 

9:00-12:00

 

 

 

 

 

 

אום אל פאחם

 

 

 

 

 

 

אלמדינה,

 

בנין אלסולטן,

 

אום אל פאחם

 

 

 

 

12:00-14:30

 

 

 

 

 

 

 

076-8095097

 

 

 

 

יום רביעי

25.12.2019

חג המולד

 

 

הסניפים סגורים

 

לקבלת קהל

 

 

9:00-14:30

 

נצרת

 

יום חמישי

26.12.2019

חג המולד

 

הסניף סגור

לקבלת קהל

 

9:00-13:30

 

16:00-18:00

 

סכנין

 

 

יום חמישי

26.12.2019

חג המולד

 

 

קבלת קהל בסניף כרגיל בהתאם

לשעות הפעילות המקובלות ביום זה

 

ראש השנה הקתולי

 

 

 

נצרת ,

 

סכנין

 

 

יום שלישי

31.12.2019

ערב חג

ראש השנה הקתולי

 

 

 

9:00-12:00

 

 

 

 

אום אל פאחם

 

 

 

אלמדינה,

בנין אלסולטן,

אום אל פאחם

 

 

 

 

9:00-14:30

 

 

 

 

 

 

 

076-8095097

 

 

 

יום רביעי

1.1.2020

ראש השנה הקתולי

 

 

הסניפים סגורים

 

לקבלת קהל

ת"צ 10467-08-17 הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בעניין ביטול עמלות חשבון עו"ש

לצפייה באישור הסכם הפשרה לחץ כאן
לצפייה בהסכם הפשרה ופסק הדין לחץ כאן


שינויים בעלות האשראי בחשבונות עובר ושב בש"ח ופירוט מרכיבי העלות

החל מיום שישי, ה-30 בנובמבר 2018, יחולו שינויים בשיעורי הריבית השנתית בגין סוגי האשראי, כמפורט להלן: 

פירוט מרכיבי הריבית

שיעור השינוי

העלות החדשה המירבית

תעריפית

מתואמת

חשבונות עו"ש לפעילות משקי בית 

1.

ריבית בסיסית (ריבית הפריים)

0.15% +

1.75%

 

2.

תוספת סיכון מירבית

 

6.50%

 

3.

שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

 

8.25%

8.5%

4.

תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

 

8.50%

 

5.

שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי בתנאי חריגה

 

16.75%

17.8%

6.

עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

 

פטור

 

חשבונות עו"ש לפעילות לקוחות עסקיים ולקוחות תושבי חוץ 

1.

ריבית בסיסית (ריבית הפריים)

0.15% +

1.75%

 

2.

תוספת סיכון מירבית

 

6.50%

 

3.

שיעור הריבית המירבי על אשראי במסגרת המאושרת

 

8.25%

8.5%

4.

תוספת מירבית בגין אשראי החורג מהמסגרת המאושרת

 

8.50%

 

5.

שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי בתנאי חריגה

 

16.75%

17.8%

6.

עמלת הקצאת אשראי לעסק גדול (לרבעון מראש)

 

1.5%

1.51%

 

עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן (לרבעון מראש)

 

פטור מעמלה

פטור מעמלה

 

עמלת הקצאת אשראי ליחיד (בתום רבעון)

 

פטור מעמלה

פטור מעמלה

7.

דמי ניהול קבועים בגין אשראי לתאגיד שאינו עסק קטן (לרבעון מראש)

 

170 ש"ח

 

בכל ההלוואות השקליות והאשראי השקלי, לרבות בגין כרטיסי אשראי והפיקדונות לזמן קצוב בהם הריבית משתנה לפי שיעור ריבית החובה הבסיסית (ריבית הפריים) של בנק ירושלים, שיעור הריבית יעלה ב-0.15%, החל מיום שישי ה-30 בנובמבר 2018. 

הודעה זו מתפרסמת במקום משלוח הודעות ללקוחות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניפי הבנק.

 

חובת השימוש ב-IBAN בתקבולים החל מ 1/1/2019

בעקבות הנחייה של בנק ישראל, החל מתאריך 1/1/2019 לא יתאפשר לתאגיד בנקאי בישראל, ובכלל זה לבנק ירושלים, לקבל כספים מבנקים בחו"ל שאינם כוללים את פרטי חשבון המוטב בפורמט IBAN.
נא לוודא כי בעת מתן הנחיות לקבלת כספים לחשבונכם, בנוסף לקוד הסוויפט של הבנק, יצוין מספר IBAN במקום מספר חשבון הבנק.
נזכירכם, כי העברות זה"ב אף הן מחוייבות זה מכבר בציון מספר IBAN, ולפיכך – גם בהעברות באמצעות מערכת זה"ב, יש לציין מספר IBAN.

 

לתשומת לב לקוחות שקיבלו הודעה על מכירת פעילות ניירות ערך שלהם לחברת "מיטב דש טרייד בע"מ"

החל מתאריך 16.2.18 הנכם מתבקשים לפנות לעמוד האינטרנט של מיטב דש.
לקוחות הפועלים באורדרנט, בכדי להתחבר למסחר באמצעות אורדרנט, יש להיכנס עם אותו שם משתמש וסיסמה לאתר.
לקוחות הפועלים באפליקציה של בנק ירושלים נדרשים להוריד את אפליקציית מיטב דש מחנות האפליקציות.
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר למספר טלפון 03-7903555 או לשלוח פנייה למייל trade@meitavdash.co.il

 

בברכה,

בנק ירושלים בע"מ