ריבית קבועה

ריבית על הקרן אשר אינה משתנה לכל אורך חיי ההלוואה. במקרים בהם בעת ביצוע הפרעון הריבית הממוצעת נמוכה יותר מריבית ההלוואה, עמלת הפירעון המוקדם במסלול הזה עלולה להיות גבוהה מאחר שהיא תשקף את ההפרש בין הריבית החלה על ההלוואה לבין הריבית הממוצעת הנוכחית בשוק, כפול השנים שנותרו עד סוף תקופת ההלוואה. יש שני סוגים של ריבית קבועה, האחד צמוד מדד והשני לא צמוד מדד.

ריבית קבועה צמודה: הריבית לא משתנה אך הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן.

ריבית קבועה לא צמודה: הריבית לא משתנה והקרן לא צמודה למדד המחירים לצרכן. המשמעות היא שאין דבר שישנה את ההחזר החודשי והוא יישאר יציב לכל התקופה.  

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות