ריבית

סכום כסף נוסף שמשלם הלווה למלווה (הבנק) בתמורה לקבלת ההלוואה בנוסף לקרן ההלוואה ולהצמדות (ככל שישנן). הריבית היא בעצם 'המחיר' שמשלם הלווה עבור הכסף שקיבל. הריבית מתווספת לקרן ולהצמדה במועד התשלום הקבוע של הלוואה. גובה הריבית משתנה, ונקבע על פי פרמטרים שונים שנקבעים על ידי הבנק בכפוף לדין.