עמלת פירעון מוקדם

בפירעון מוקדם של הלוואה, יגבו מהלקוח העמלות הבאות:
1. עמלה תפעולית בסך 60 ₪
2. עמלת הודעה מראש- במידה וניתנה הודעה של פחות מ10 ימים ממועד ביצוע הפרעון, תגבה עמלה בגובה עד 0.1% מהסכום הנפרע.
3. תשלום בגובה ההפרש שבין התשלומים העתידיים שלא ישולמו בעקבות הפרעון המוקדם, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפרעון המוקדם ע"פ הריבית לחישוב רכיב ההיוון, לבין אותם תשלומים, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפרעון המוקדם ע"פי הריבית הממוצעת המפורסמת הידועה במועד העמדת ההלוואה , עפ"י תק' ההלוואה שנקבעה בהסכם ההלוואה בריבית קבועה, או הידועה במועד שינוי ריבית אחרון עפ"י תק' ההלוואה שנותרה עד למועד שינוי קרוב בריבית משתנה.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות