מחזור משכנתא

פירעון הלוואה קיימת באמצעות לקיחת הלוואה חדשה בד"כ בתנאים טובים יותר. לאורך חיי ההלוואה תנאי השוק משתנים וכך גם המאפיינים האישיים של הלווה. מיחזור משכנתא מאפשר סילוק הלוואה שנלקחה בעבר לטובת הלוואה שמותאמת לצרכים וליכולות של הלווה עכשיו. מיחזור משכנתא יכול להתבצע בבנק בו נלקחה ההלוואה המקורית (מיחזור פנימי), או בכל בנק אחר (מיחזור חיצוני).