הקפאת משכנתא

פעולה שמטרתה להקל על לווה שיש לו קושי תזרימי ומשמעותה דחייה של החזרי הלוואת המשכנתא החודשיים לפרק הזמן שנקבע להקפאה. הליך זה עוצר את שגרת ההחזרים מבלי להאריך את תקופת ההלוואה (אלא אם הוסכם אחרת). בתום ההקפאה ההחזרים החודשיים יהיו גבוהים יותר, כיוון שיהיה על הלווה להחזיר את הסכום שלא שולם במהלך יתרת תקופת הלוואה, בנוסף לתשלומים החודשיים. קיימים שני סוגים של הקפאות: הקפאה מלאה והקפאה חלקית