הקפאה מלאה

עצירה מוחלטת של החזרי הלוואת המשכנתא, הקרן והריבית, לתקופת ההקפאה. בתום ההקפאה, ההחזרים החודשיים יכללו גם את הריבית על הקרן וגם את הריבית על הריבית שלא שולמו במהלך תקופת ההקפאה.