הקפאה חלקית

עצירה של החזרי הקרן בלבד. החזרי הריבית החודשיים יימשכו במהלך תקופת ההקפאה. פעולה זו תקטין את הריביות על ההקפאה, שכן הריבית תחושב על הקרן בלבד, כך שהחזרי הלוואת המשכנתא העתידיים יגדלו פחות.