תשואת אפיק צמוד

התשואה הצפויה לשנה הקרובה לאפיק הממשלתי הצמוד ובהתבסס על הנחות האינפלציה.