תשואת אפיק מט"ח

התשואה הצפויה לשנה הקרובה לאפיק הממשלתי הצמוד מט"ח ובהתבסס על הנחות הפיחות.