תשואה מציינת

תשואה משוערת על מניה או איגרת חוב בעד תקופה מסוימת, כשאלה מבוססים על תשלומי ריבית או דיבידנד שוטפים ואלה שחוזים את קבלתם.