תשואה ממוצעת

בניתוח תיק ניירות ערך: הערך המצופה הממוצע של כל התשואות על ההשקעות שבאותו תיק. (גם: תשואה צפויה).