תשואה מט

תשואת אג"ח מדינה צמוד מט"ח (גלבוע) + פיחות צפוי 12 חודשים קדימה.