תשואה מדד

תשואת אג"ח צמוד מדד לשנה נטו + אינפלציה צפויה ל- 12 חודשים.