תשואה לתקופת אחזקה

חישוב על התשואה המתקבלת על נייר ערך לתקופה שאדם היה בעלים של אותו נייר ערך.