תשואה ישירה

תשואה המתקבלת על איגרת חוב או מניה שאינה לוקחת בחשבון רווח הון שאפשר שנעשה על נייר הערך עצמו.