תשואה יומית

אחוז השינוי בשער של נייר ערך בבורסה לניירות ערך לעומת שער הבסיס.