תרחיש

חישוב ערך תיאורטי אפשרי של אופציה במצבי שוק שונים.