תעודת איגרת חוב

תעודה שמוציאה חברה למי שמחזיק איגרת חוב שזו הנפיקה אם איגרת החוב היא למוכ"ז. בדרך כלל מצורף לתעודה כזו גליון תלושים.