תעודת אופציה

מסמך המונפק על ידי תאגיד הנותן לבעליו זכות לרכוש כמות ספציפית של מניות במחיר ספציפי בתקופת זמן נתונה או בכל עת.