תעודה

עדות כתובה המאשרת דבר מה שנעשה או שדבר מסוים הוא בהתאמה למשהו.