תנודה מוגבלת

1. טווח המחירים הגבוה ביותר והנמוך ביותר, שבו מרשה בורסה לסחורות בסיסיות לחוזה עתידי לנוע במשך יום מסחר אחד.

2. תנודת השערים המותרת בימי מסחר רגילים בבורסה לניירות ערך עד שמתאפשרת תנודה בלתי מוגבלת.