תנודה חדה

תנודה גדולה בשער נייר ערך אם כלפי מעלה ואם כלפי מטה.